Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
6 postów 32 komentarze

Naród to kultura

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Najważniejszym problemem, przed którym przez najbliższe lata staje Polska jest zachowanie tożsamości narodowej

  To przekonanie nie wywodzi się z przesłanek separatystycznych, ksenofobicznych i zaściankowych, jak twierdzą „uniwersaliści”. Im jesteśmy bliżej wejścia w międzynarodowe struktury, tym większy ciąży na nas obowiązek wzbogacenia Europy odrębnością wypracowaną przez pokolenia Polaków.

Ta odrębność zadecyduje o naszej randze wśród innych społeczności. Tożsamość narodowa wyraża się i spełnia

w kulturze. Tak, jak istnienie ludzkości jest wieczną walką dobra ze złem, tak kultura dzieli się na kulturę konstrukcji losu ludzkiego i jego destrukcji. Na kulturę głoszącą wysoki pułap człowieczeństwa, stawiającą człowiekowi najwyższe wymagania. Starającą się na pytanie o cel życia znaleźć odpowiedź w harmonii jednostki ze

społeczeństwem, przyrodą, światem. Spełnienie i szczęście w harmonii z innymi ludźmi. Przełamującą śmiertelność poprzez służbę drugiemu człowiekowi. Przedłużającą życie ludzkie poprzez wtopienie jego dorobku w dorobek pokoleń.

Tak pojmowana kultura bywa najtrwalszym spoiwem, budulcem rodziny, społeczeństwa, narodu, ludzkości. Drugi typ kultury jest fascynacją złem. Zgodą na małość i podłość, rzekomo immanentnie związane z ludzką naturą. 

Na chaos i przypadkowość, przez które od kolebki po śmierć brnie człowiek zdany tylko na siebie. Jedyną busolą w jego ziemskim bytowaniu jest hedonizm. Wygoda i przyjemność. To kultura egoizmu i zgody na człowieczą samotność. Kultura rozpaczy.

 Polska kultura narodowa opiera się na antycznej kulturze śródziemnomorskiej,którą wchłonęło i przefiltrowało chrześcijaństwo. Nałożyły się na nie otwartość i spolegliwość natury słowiańskiej, skłonnej do więzi jednostki z innym człowiekiem i zbiorowością oraz własne doświadczenia historii.

 To kultura, która wytworzyła pojęcia służby, honoru, odpowiedzialności, poświęcenia. Kultura, która pozwala oddać życie dla innych, dla sprawy. Kultura szeroko pojmowanej rycerskości. I na polu bitwy i wobec słabszych. Kultura prometejska, bo człowiek pokonując siły zewnętrzne i własne słabości, kiedy służy innym, nawet przegrywając, nawet przykuty do skały i torturowany jak Prometeusz, osiąga wyższy stopień człowieczeństwa i moralnie zwycięża. Pozostaje w pamięci pokoleń. Dlatego kultura pozwoliła nam przetrwać ponad stulecie zaborów. Pozwoliła dać odpór germanizacji i rusyfikacji. Zastąpiła nieistniejące państwo. Zadziwiła świat wolą istnienia i trwania. Taka kultura jest jednocześnie wkładem w dorobek kultury ogólnoludzkiej, którą dopełnia i dowartościowuje.

 Głęboki związek artysty z narodem, z losem ojczyzny, daje szansę niepowtarzalności. Szekspir był nie tylko wielkim dramaturgiem, ale i wielkim Anglikiem. Molier Francuzem, Czechow Rosjaninem, Mickiewicz wielkim Polakiem. O narodotwórczej roli kultury doskonale wiedzieli nasi wrogowie. Dlatego rozpoczynali od rozstrzeliwania kultury i jej ludzi, zanim stawiali pod ścianą i zamykali w obozach koncentracyjnych pozostałą część społeczeństwa.

 Po 1945 roku uderzenie poszło w dobrą pamięć o II Rzeczpospolitej. W sens walki w 1939, podczas okupacji i na Zachodzie. Podjęli je ochoczo artyści, naukowcy i publicyści, zmobilizowani przez sowieckich komisarzy typu Jerzego Borejszy, Aleksandra Forda czy Julii Brystygier. Po mordach na profesorach Uniwersytetu Jagiellońskiego i Lwowskiego, eksterminacjach w Oświęcimiu i Katyniu, oraz ubeckich czystkach, pozostało wolne miejsce po polskiej inteligencji.

 Oto prawdziwe źródło dzisiejszej sytuacji w kulturze i prawdziwy rodowód na siłę narzucanych społeczeństwu „autorytetów”. Konieczna jest weryfikacja kartoteki Julii Brystygierowej. Bowiem z jej czasów wywodzi się ponura anegdota: „jak zostać członkiem Związku Literatów?” „Wydać jedną książkę i dwóch kolegów”.Te same „autorytety” ukształtowane w dziele wynaradawiania polskiego społeczeństwa dla Stalina, dalej służą wynaradawianiu, tyle, że tym razem pod „liberalnymi” maskami najemników Georga Sorosa, Maastrichtowskiej koncepcji Europy, New Age, postmodernizmu. Ciągle straszą widmem nacjonalizmu (tak zawsze nazywali obronny polski patriotyzm), zaściankowości, ciemnogrodu. Budują sztuczne ołtarze wypranym z poczucia narodowego „autorytetom” a niszczą twórców oddanych narodowi. 

 Z reklam handlowych znika język polski. Amerykańskim slangiem posługują się media publiczne, utrwalając w młodzieży przekonanie, że język polski jest drugiej kategorii. Większość wykupionych przez obce konsorcja gazet prowadzi zmasowane kampanie głoszące, że „nacjonalizm” jest wsteczny, anachroniczny i stanowi domenę Ciemnogrodu. A nasi rozbiorcy, Hitler i Stalin, w czeluściach piekieł zacierają ręce... 

 Społeczeństwo oraz ludzie odpowiedzialni dziś za państwo, muszą wybrać: albo kultura będąca przedłużeniem Mickiewicza, Żeromskiego, Orzeszkowej, Prusa albo anty kultura zamerykanizowanych prestidigitatorów. Albo kultura wyższych wartości i rozwój, albo kult jedynego boga jakim jest pieniądz, któremu składa się ofiary z duchowości jednostki i niepodległości Ojczyzny i dalsza degradacja. Bez odwołania się do patriotyzmu Sienkiewicza, porywu serc na miarę Wieszczów, bez przenikliwości Wyspiańskiego w spojrzeniu na los narodowy, bez miłości do ziemi i ojczystego języka Kochanowskiego i Kasprowicza nie możemy pozostać Polakami. Bez norwidowskiego przekonania, że sztuka, to chorągiew na prac ludzkich wieży, nie nadamy głębi i sensu naszym ekonomicznym wysiłkom. Bez głębi poczucia sprawiedliwości Orzeszkowej, Prusa, Żeromskiego, nie rozstrzygniemy nabrzmiewających procesów społecznych. Bez spuścizny Kościuszki,Księcia Józefa, Mochnackiego, Piłsudskiego, Dmowskiego, Witosa, nie odbudujemy poczucia odpowiedzialności Polaków za zagrożone dzisiaj państwo.Bez zrozumieniaracjiWielopolskiego, Druckiego-Lubeckiego, Brzostowskiego, Prądzyńskiego działających w Królestwie Kongresowym, nie ocenimy sprawiedliwie ostatniego półwiecza.

 Bez doświadczeń Ślimaka z „Placówki”, Drzymały, czy dzieci Wrześni, nie zdobędziemy się na odpowiedzialną ostrożność przy wchodzeniu w międzynarodowe struktury. Dla przetrwania narodu i państwa niezbędna jest obrona kultury narodowej. Nie wolno jej traktować jak kwiatka do kożucha wolnego rynku. Jest ona najgłębszym podtekstem wszelkich działań społeczeństwa i państwa. Jest aniołem stróżem godności narodowej, interesu narodowego i narodowej racji stanu. Nie możemy rezygnować z jej postulatywności. Ona tworzy wizję człowieka i wartości. Tworzy Polskę i Polaków. Uzbraja ich w mądrość zbiorową i poczucie racji, niezbędne w rozpoznawaniu i stawianiu czoła zagrożeniom niesionym przez współczesny świat. Także w wykorzystaniu niesionych przez współczesność szans.

 Musimy od państwa domagać się odpowiedzialności za dotowanie i promocję kultury, pogłębiającej narodową tożsamość. Od urzędników decydujących o wspieraniu dzieł i twórców, umiejętności odróżniania i odrzucania ziarna od plew. Kultury od chwastów. Od twórców - powrotu do odpowiedzialności za słowo, obraz i dźwięk, kształtujące człowieka, społeczność i państwo.

 Od społeczeństwa - odrzucenia zgody na małość, zwierzęcość i odduchowienie. Powrotu do „Kto ty jesteś - Polak mały”. Do przypomnienia, że stąpamy po ziemi i trotuarach, w które bogato wsiąkła krew naszych ojców poległych za wolną, niepodległą, szczęśliwą i sprawiedliwą Polskę. Matkę wszystkich Polaków. Nie tylko lewicowych, czy prawicowych. Wszystkich, których łączy piekąca łza, która spływa przy Mazurku Dąbrowskiego, strofach Mickiewcza, czy akordach Szopena.

 Jeśli obronimy kulturę i prawo do niej nie tylko bogatych Polaków, obronimy naszą tożsamość, a wiec i szansę na lepszy polityczny i ekonomiczny byt narodu. Nasza historia notuje niejedną zapaść. Ale pamiętajmy, że: …”Nasz naród jak lawa, z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa....Lecz wewnętrznego ognia i sto lat nie wyziębi”...Tego żaru, strzeże kultura narodowa.

 Bohdan Poręba


Podaję nr konta na które zachęcam do wpłacania datków na produkcję filmu o Jedwabnem.

Dziękuję.

B.Poręba


PKO BP S.A. 3 Odział we Wrocławiu

Nr konta: 4  1020  5242  0000  2002  0306  8905


Odbiorca wpłaty: Fundacja „Polskie Gniazdo” : 50-433 Wrocław ul. Generała Ignacego Prądzyńskiego 26B


Dla wpłat z zagranicy:

Kod SWIFT: BPKOPLPW

 

IBAN: PL84102052420000200203068905

 

  

 

KOMENTARZE

 • Panie Bogdanie Poręba, niewątpliwie kultura jest ważnym składnikiem tożsamosci narodowej...
  Ale czy dzisiaj należy pisać tylko tragicznie o tej sferze???
  W historii naszej Ojczyzny był okres łaciny, francuszczyzny ...także niemczczyzny i rusyczyzny....
  Do połowy XVIII wieku językiem urzędowym w Regnum Poloniae była łacina, język Państwa Kościelnego ....
  Teraz największa w dziejach świata liczba 38 milionów ludzi używa oficjalnie języka polskiego jako języka państwowego...Moda na amerykanizmy przeminie jak na makaronizmy, gdy USA posuną się , aby zrobić miejsce Chiną , Indią lub Rosji...

  Moim zdaniem , kluczowy problem wynika z prognozy, że nie bedzie miał kto mówić po polsku , bo POLACY wymierają...., nie chcą żyć lub nie umieją poradzić sobie z ciężarami państwowości polskiej...

  Dlatego od początku swojej obecności na NE sygnalizuję , aby skoncentrować wysiłki wokół zmniejszenia jarzma nakładanego na obywateli polskich i zażądać standardów przynajmniej europejskich...:
  KWOTA WOLNA OD PODATKU 49000 ZŁOTYCH


  Można pomagać ratować kulturę Sumeru, Egiptu...Polski, ale można ratować ludzi , którzy przeniosą w przyszlość tę kulturę...
  Sumerowie , Egipcjanie zniknęli...Czy za kilkadziesiąt lat Polacy przejdą do archiwum dziejów ludzkości??? Demografia odpowiada , że tak...
  Ale zostaną po nas pamiątki kulturalne...Wystarczająca satysfakcja ???

  Pozdrawiam

  X X X

  Zapraszam http://zbigniewjacniacki-zyciemojeinasze.blogspot.com/2011/12/polacy-skad-dokad-budowac-dobro-czy.html
 • @zbigniew1108 13:08:18
  // Można pomagać ratować kulturę Sumeru, Egiptu...Polski, ale można ratować ludzi , którzy przeniosą w przyszlość tę kulturę... //

  Popieram kwotę wolną od podatku ale wpis Pana Poręby zawiera też coś co się nie pojawiało wcześniej.

  // Z reklam handlowych znika język polski. //

  To zdanie jest prawdziwe i ważne. Wskazuje na źródło naszych problemów i także demograficznych.

  @autor
  Dzisiaj kultura państwowa pełni rolę destrukcyjną. Fala sprzeciwu na tym polu jest bardzo potrzebna.
 • @mirakles 13:47:11"...Dzisiaj kultura państwowa pełni rolę destrukcyjną..."
  I znowu dotykamy sprawy zawłaszczonych dochodów...Za dużo pieniędzy Polacy dostarczają do dyspozycji osób , które w imieniu " Najjaśniejszej Rzeczpospolitej" , finansują destrukcyjne działania...
 • @
  Zanim otworza sie portfele, dobrze by bylo poznac pana Bogdana Porębe blizej. W zw. z tym mam pare pytan:
  1) Czy jest Pan finansowany przez Ministerstwo Kultury?
  2) Jakich rezyserow uznaje Pan na swoich inspiratorow?
  3) Co ma ukazac film o Jedwabnem? Wersje Gross'a, czy tez radosc zydowskiej wspolpracy z NKVD? (http://dath125.livejournal.com/25934.html)
 • @zbigniew1108 13:08:18
  Na czym to polega, że na tym portaliku, im większy patriota w gębie, zatroskany o język polski, tym większe kłopoty z posługiwaniem się językiem polskim.

  Panie "zbigniewie108" - pozwoli Pan, że zapytam:

  Kto, jak nie Polacy, ma dbać o czystośc języka polskiego?

  Murzyni???

  ---

  Niech się Pan sam przyjrzy (cytuję):

  "Moda na amerykanizmy przeminie jak na makaronizmy, gdy USA posuną się , aby zrobić miejsce Chiną , Indią "

  --------------

  Polaku!

  Nie wstyd Ci tak pisać?
 • @Brat Żorża 14:40:26
  Żorżyk, Ty wariacie.

  Nie da się ukryć, że Pan Poręba ma trochę "zawikłany" życiorys.

  Niemniej jednak, po przeczytaniu postu (lub raczej, po dokładnym jego "przeskanowaniu"), na mój (także wariacki) rozum, trudno Panu Porębie odmówić racji.

  Chociaż, z niektórymi stwierdzeniami można by polemizować - na przykład - "... utrwalając w młodzieży przekonanie, że język polski jest drugiej kategorii.", są to raczej drobne szczegóły.

  pozdrawiam

  nonscolar

  PS. Ostatnio, wyjazd do wód dobrze mi zrobił.
  Radzę Panu wziąć to pod rozwagę.
 • @nonscolar 18:38:46
  PS

  Oglądałem kiedyś "Hubala".
  Podobał mi się i film, i Filipski.

  Dlatego też, mimo "zaszłości", mam do pana Bohdana Poręby pewien "sentyment" (czyli mimo wszystko, trochę szacunku).
 • Temat ważny, ale
  moim zdaniem za duży nacisk kładziony jest w tekście na kulturę przez duże K, a za mały na tę zwykłą, czyli kulturę dnia codziennego, na to jak przeciętny Polak zachowuje się w pracy, na ulicy, w internecie, w samochodzie. Inny problem to stan psychiczny - sprawa generalnie w Polsce zaniedbywana, chyba właśnie na skutek oporu przed zajrzeniem w głąb siebie. No i choć z twierdzeniami autora o wymordowaniu elit żeby zrobić miejsce dla nowych, należy się zgodzić, to jednak zabrakło mi paru ciepłych słów choćby o latach 60, a w ciągu wielkich mężów stanu nazwiska Gomułki - podejrzewam, że autor trochę się tu osobiście asekurował, moim zdaniem niepotrzebnie.
 • @nonscolar 18:18:34"...Polaku! Nie wstyd Ci tak pisać?..."
  Wstyd , wstyd, wstyd...
  Przepraszam Polaków...

  W komentarzu niemożliwe jest poprawienie błędu....

  Chinom i Indiom
 • Cięszę się, że pojawił się Pan na tym blogowisku. Na pewno neon24 zyska na tym jakościowo. Pozdrawiam
  .
 • Od razu podrzucam temat do przedyskutowania:
  http://www.youtube.com/watch?v=RXbd6WtjAQc
 • @ B. Poręba
  Najlepiej będzie jak Pan Poręba zacznie od siebie wymagać prawdziwej kultury i zacznie używać prawdziwej równowagi, Nie tej sztucznej trójki zapisanej w Konstytucji III RP, jako liczba parzysta niby ze znamionami równowagi. Z pochylni pieniądze spadają gdzieś na drugie dno.
 • @goodness 11:24:31
  A temacie "kultury" co masz mu do zarzucenia ?
 • @SpiritoLibero 11:28:55
  Czy to kulturalne postępowanie? Patrzeć na liczbę nieparzystą jakby była parzystą, bo w konstytucji? Albo jeszcze gorzej udawać, że się tego nie widzi. Czas przestać oglądać filmy o tragedii hodowanej na tym samym błędzie. Proponuję nakręcić film dla Polaków o tym jak buduje się destrukcję państwa za pomocą nie dowagi liczby nieparzystej (3 ze znamionami równowagi).


  Omijanie podstawowego błędu matematycznego żadna kultura nie znosi.
 • Odpowiedzi nie będzie?
  Zanim otworza sie portfele, dobrze by bylo poznac pana Bogdana Porębe blizej. W zw. z tym mam pare pytan:
  1) Czy jest Pan finansowany przez Ministerstwo Kultury?
  2) Jakich rezyserow uznaje Pan na swoich inspiratorow?
  3) Co ma ukazac film o Jedwabnem? Wersje Gross'a, czy tez radosc zydowskiej wspolpracy z NKVD? (http://dath125.livejournal.com/25934.html)
 • Szanowny Pan Bogdan Poręba
  Po przeczytaniu Pana artykułu -NARÓD TO KULTURA-trochę się uspokoiłem tym że w tym państwie potrafią ocenić rzetelnie istniejący stan jak i wskazać na coraz większe zagrożenia.
  Oczywiście zajrzałem na stronę waszej Fundacji ,,Polskie Gniazdo'' która to fundacja założyła sobie niezmierne zaszczytne cele.
  W liście otwartym do Polek i Polaków pod tytułem OBRONIĆ PRAWDĘ jest zawarty cały sens tego filmu o Jedwabnym.
  Nie mie oceniać Pański życiorys,chociaż gratuluję Pańskiej dalekowzroczności chociażby oceny niektórych tkz.działaczy ''Solidarności''sprzedawczyków Polskiej kultury,Polskiej tożsamości narodowej.
  Niewątpliwie też dobrze ocenił Pan zagrożenie jaki stwarzała i w coraz to większym stopniu narasta dominacja cywilizacji żydowskiej ,której to ekonomicznym założeniem było i jest polityka monetarna,przejawem tego jest kredyt jako niezmiernie skuteczny oręż walki,państwo zadłużone nie środków na promocję ,dotowanie do kultury.
 • @Zdzich 16:18:01
  O tym już było... Musiało Ci umknąć :)
  http://spiritolibero.neon24.pl/post/101658,obronic-prawde-apel-i-nr-konta
 • @SpiritoLibero 21:31:57
  Moim zdaniem sprawa o Jedwabnem jest drugorzędną sprawą po sprawnej pochylni staczania się Polaków do przepaści.

  Brak kultury, jest zalecany do skutecznego omijania podstawowego błędu matematycznego i braku równowagi w konstytucji.

  Kulturalni inaczej udają, że nie widzą w bałaganie staczania się Polaków w przepaść. Co w sprawie długu Polaków i stałego błędu ma Jedwabne?
 • Cały post to bigos wszystkiego ze wszystkim, ale konto na końcu jest, fajnie
  ... Co do Jedwabnego to nie rozumiem co tu jeszcze można powiedzieć, żeby nie wyszło głupio (chodzi o ewentualny film). Banda wykolejeńców pozabijała bezbronnych ludzi pastwiąc się nad nimi w okropny sposób i za to trzeba się wstydzić, a nie tłumaczyć... Szkoda słów.
 • @Big Ben 11:21:24
  Byłeś tam i widzialeś ?

  Zaczytuj sie dalej Grossem i Michnikiem. Powodzenia.
 • @SpiritoLibero 11:33:39
  Jestem historykiem. W tamtym okresie były pogromy obywateli polskich narodowości żydowskiej dokonywanych przez analfabetyczną tłuszczę. Szkoda, że teraz, dziś, inteligencja stara się tłumaczyć tamto bydło. Znam argumenty, które starają się wybielić te zbrodnie. Są prawdziwe. Jednak zbrodnia to zbrodnia. To jest moje zdanie. Pozdrawiam.
 • @Big Ben 13:08:49
  >>Jestem historykiem. W tamtym okresie były pogromy obywateli polskich narodowości żydowskiej dokonywanych przez analfabetyczną tłuszczę

  Raczej "histerykiem" . Proszę się nie ośmieszać, tu na NE takie bzdury nie przejdą, jest sporo dowodów i publikacji, które jednoznacznie określają prawdzie okoliczności i sprawców zamordowania żydów w Jedwabnem. W wyssanym z palca paszkwilu grossa zgadza się jedynie nazwa Jedwabne, sprawcy, liczba ofiar, przebieg zbrodni jest czystym S-F zamówionym przez pewną chciwą i pozbawioną sumienia grupkę "piechurów morza Czerwonego" (pana koledzy?)

  Panie "historyku" tutaj link do konkretnej wiedzy na ten temat, jeżeli to Pana interesuje i na drugi raz proszę nie obrażać Polaków oskarżając o zbrodnie których nie popełnili bez dowodów i określając ich mianem " analfabetyczną tłuszczę": http://milczarek.neon24.pl/post/86260,ekshumacja-ktorej-nie-bylo

  pozdrawiam

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31