Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
6 postów 32 komentarze

Wyrywane karty historii

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

„Prawie każdy Polak, łącznie z większością członków Biura Politycznego, jest wpierw Polakiem niż komunistą” - anonimowy zachodni dyplomata.

 Stalin ujął to bardziej kolokwialnie: „krowa bardziej się nadaje pod siodło, niż Polak na komunistę”

 
 Historia zapisuje karty  w swojej księdze. Nie wolno ich bezkarnie wyrywać. Bo pisane są po to, byśmy umieli się z nich uczyć. Rozbiory, Królestwo Polskie pod królem -  carem rosyjskim, czy Księstwo Warszawskie pod Napoleonem, to też karty naszej historii. Królestwo Polskie, z jego ograniczoną suwerennością, umieliśmy wykorzystać, tworząc zręby polskiej administracji, polskiej ekonomiki, polskiej edukacji i polskiej armii, która umożliwiła nam potem walkę w powstaniach.
 
 A wcześniej Księstwo Warszawskie pod Napoleonem pozwoliło umiędzynarodowić sprawę polską, podobnie jak walka Kościuszki i Pułaskiego w Ameryce, Bema na Węgrzech, Rolofa Miałowskiego na Kubie, Jarosława Dąbrowskiego i Walerego Wróblewskiego wraz z 600 popowstaniowymi emigrantami, w Paryżu i wszędzie, gdzie toczyła się w świecie walka o wolność. „Za naszą wolność i waszą”. To unikalne, dumne, polskie hasło obmyte krwią, a dzisiaj zbezczeszczone przez tych, którzy używają polskich najemnych żołnierzy, by wkupywać się w łaski nowych starszych braci. To hasło należałoby dziś zmodyfikować: „Za nasze biznesy i wasze”.
 
 Polska Ludowa, to także była Polska, bo jakiż inny naród żył w jej ramach i czasie? I pamiętajmy, że to był twór narzucony nam przez Churchilla i Roosevelta, nie tylko Stalina!
 
 Od siedemnastego wieku, kończącego czas największej potęgi Rzeczpospolitej Obojga Narodów,  polska państwowość. z wyjątkiem przedwojennego dwudziestolecia, była  zawsze jakoś ograniczona. Toteż ludzie, którzy nie zaznali smaku prawdziwej niewoli, z rozstrzeliwaniami i wieszaniami na ulicach i placach publicznych, łapankami i wywózkami, brakiem polskiej szkoły, polskiej prasy i książki, nie rozumieją, że dla wojennego pokolenia, polska państwowość może być nawet ograniczona, byle by była!
 
 Historia swe karty pisze, by nas uczyć ciągłości: polskiej historii i polskiego państwa. Polacy ginęli w 39 roku z rąk Niemców i Sowietów  w walce o ciągłość państwa.  Przedwojenną, plugawioną w latach stalinizmu  Polskę, miały w oczach masy narodowej i katolickiej „Solidarności”, gdy wierzyły, że walczą o Polskę wyzwoloną z sowieckiego uzależnienia. Niestety nie wsłuchały się w ostrzeżenia płynące z Jasnej Góry z ust Kardynała Tysiąclecia: „ uważajcie, by nie przyplątali się ludzie, którzy mają obce interesy na myśli”, „pamiętajcie, że Solidarność musi być polska ”!
 
 Masy nie wiedziały, że sterują nimi ludzie, wychowani w duchu międzynarodówek, którzy nienawidzili przedwojennej „burżuazyjnej” i „faszystowskiej” Polski. Nienawidzili historii i tradycji, wiary i etosu na którym wyrosło przedwojenne pokolenie, które tak wspaniale sprawdziło się podczas wojny. A także po wojnie, wygrzebując z ruin jak feniksa swoją ojczyznę. Zresztą, dla wychowanków międzynarodówek, każda prawdziwa Polska będzie „faszystowska”. Przecież oni, rodzimi trockiści z bolszewickim komisarzem d.s. harcerstwa, czy „naukowcami”, którzy tępili na uczelniach przedwojenną profesurę a na zebrania np. literatów, chodzili z naganami, bo jak zeznawali współcześnie w telewizjach, grozili im zewsząd „polscy faszyści”. Podobnie jak grożą im dziś dwudziestoletni „faszyści” z marszów niepodległości.
 
 Oto rodowody beneficjentów zwycięstwa katolickiej i narodowej „Solidarności”. Posługując się polskim stoczniowcem, wiedzieli, że jego stocznię, jak cały dorobek ostatniego półwiecza wraz z historią i tradycją, po swoim zwycięstwie, wyeliminują w imię hasła ich guru, Lwa Trockiego, komisarza wojskowego hord bolszewickich idących w 1920 roku na Polskę: „czas zlikwidować dom wariatów państw narodowych i stworzyć socjalistyczne stany zjednoczone Europy!”  By to hasło zrealizować, trzeba było Polakom wmówić, że wszystko, co stworzyli – a przecież stworzyli, pomimo Bieruta ,Zambrowskiego i Minca, mimo bezpieki i Stalina  -  to jedna wielka upadłość, postaw czerwonego sukna,  którego rozbioru nie należy żałować a państwo Polaków ( bo innego przecież nie było) , w myśl starej niemieckiej doktryny, to było tylko saisonstaatt – sezonowe państewko. Takiemu łatwo odebrać z powrotem Danzig, Stettin, Allenstein, Oppeln, Breslau.
 
 I jeszcze jedna refleksja: dlaczego po zwycięstwie „Solidarności” i natychmiastowym jej rozwiązaniu, zwycięzcy nie powrócili do ciągłości państwa przerwanej przez Hitlera i Stalina? Tylko Rzeczpospolitą nazwali  „trzecią” inni „ czwartą”?  Dlaczego nie „drugą”? Czyżby strach przed ciągłością?” W takim razie to kontynuacja dzieła rozbiorców i okupantów? Ale wróćmy do wydzieranych kart księgi historii.
 
 Polska Ludowa nie powstała w 1944 roku wraz z importowanym z Moskwy PKWN. Ona naprawdę, powstała na przełomie listopada i grudnia 1943 roku w Teheranie. To tam Churchill, Roosevelt i Stalin  dokonali powojennego podziału świata na strefy okupacyjne, czyli strefy wpływów zachodnich aliantów i strefę sowiecką z przyznaną jej Polską. Przez Polskę miały przebiegać szlaki komunikacyjne z ZSRR do sowieckiej armii okupacyjnej w podzielonych Niemczech. Podobnie,  współczesne strefy wpływów w podzielonym świecie powstały na okręcie wojennym na Malcie na spotkaniu Ronalda Raegana z Gorbaczowem i reszta jest tylko konsekwencją tamtego podziału.  
 
 Dodajmy fakt wiele mówiący o solidarności naszych sojuszników. W Teheranie, na prośbę Roosevelta, postanowiono ukryć przed Polską te decyzje, bo w USA zbliżały się wybory prezydenckie, w których miała wziąć udział kilkunastomilionowa Polonia! To dalszy ciąg zamiecenia sprawy Katynia pod dywan, lub ukrycia przed polskim sojusznikiem tajnych dokumentów paktu Ribbentrop – Mołotow.
 
 Na drodze do realizacji postanowień Teheranu wobec Polski, było jeszcze sporo przeszkód. Główną był premier i wódz naczelny, na którego Polska czekała pod hasłem „Słoneczko wyżej, Sikorski bliżej”. Trzeba było tę przeszkodę usunąć. I tak się stało.
 
 Następną przeszkodą była siła Polskiego Państwa Podziemnego z niemal trzystu tysięczną armią podziemną.  
 
 Przeszkodą też było 200 tysięcy polskiego żołnierza na zachodzie i tyleż w armii Berlinga. A jeszcze istniał rząd polski w Londynie!
Usunięcie tych przeszkód postanowiono rozłożyć w czasie. Na razie potrzebny był upust najbardziej patriotycznej polskiej krwi. Toteż obie strony: radio Londyn, Głos Ameryki i Radio Moskwa podgrzewały wybuch Powstania Warszawskiego . Sześć miesięcy po Teheranie, Polacy otworzyli aliantom drogę do Rzymu pod Monte Cassino. Żołnierze oddający swą krew czerwonym makom, nie wiedzieli, że los Polski jest co najmniej na pół wieku rozstrzygnięty. Nie wiedziała o tym warszawska młodzież, wszczynająca trzy miesiące później  Powstanie o 63 dni wolności wydartej najeźdźcy. Nie wiedzieli też pancerniacy generała Maczka, wyzwalający Francję, Belgię i Holandię. Nie wiedzieli wyzwoleni z lagrów Polacy, gdy ginęli pod Lenino, na Wale Pomorskim i w Berlinie! Nawiasem mówiąc: jakie państwo wstydziło by się tego, że na gruzach stolicy swego najeźdźcy zatknęło narodową flagę? Ale rozumiem moje władze: nie było by to po myśli pani Steinbach lub Merkel!
 
 Po zwycięstwie, trzeba było postanowienia Teheranu rozszerzyć i utrwalić.  Stąd autorzy Teheranu spotykają się w lutym 45 roku w Jałcie. Kiedy Armia Czerwona wraz z Wojskiem Polskim są 60 kilometrów od Berlina. Jałtę i Teheran poprzedziło wunderwaffe Goebbelsa przeciw antyhitlerowskiej koalicji, jakim było ogłoszenie światu 13 kwietnia 1943 roku komunikatu  o odkryciu grobów katyńskich. Mimo nacisków Churchilla, Sikorski nie wycofał swego listu do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o śledztwo w Katyniu ( patrz: scena w mojej „Katastrofie w Gibraltarze”).  W następstwie jego odmowy, ZSRR zrywa stosunki dyplomatyczne z Polską. Sikorski ginie 4 lipca 1943 w Gibraltarze. W lipcu 1946 zostaje zdelegalizowany „nieposłuszny” polski rząd w Londynie. Czy o tym wiedzieli, wierni przysiędze -  żołnierze polskiego podziemia? Czy wiedzieli ujawniając się, zaszczuci i wygnani z powrotem do lasu nasi „żołnierze wyklęci ” ?
 
 Tak przygotowani, „nasi sojusznicy” zbierają się w lutym 1945 w Jałcie! Rząd w Londynie nie istnieje, więc alianci sankcjonują Tymczasowy Rząd Narodowy  w Lublinie! Trzeba przyznać, że ten rząd w liście do mocarstw wypowiedział się godnie w sprawie polskiej. Ale teraz najważniejsze - cytuję: „mocarstwa uznają siłowe działania NKWD w Polsce, zmierzające do przywrócenia ładu, spokoju i porządku na zapleczu Armii Czerwonej, za zgodne z konwencją wojny lądowej” ! A więc więzienia, tortury, wywózki, obławy, strzały w potylicę były z punktu widzenia sygnatariuszy Jałty legalne i konieczne? Dlaczego władze podziemia ukryły to przed swoimi żołnierzami? Dlaczego zaprawione w cynicznym manipulowaniu Polakami rozgłośnie,  zapowiadały rychłą trzecią wojnę światową o Polskę?
 
 Jednym z chwytów rycerzy międzynarodówek, jest ukazywanie wszystkich lat Polski pojałtańskiej nie jako dynamicznego, procesu, jak każde zjawisko historyczne, podlegającego zmianom, lecz jako jednolitą stagnację i okupację sowiecką Polski. Służy to z jednej strony zamazaniu ich zbrodni  okresu stalinowskiego, z drugiej strony, likwidacji z życia zbiorowego,  wszystkich, którzy wtedy mieli odwagę podnieść rękę na żydokomunę, dominującą we wszystkich centrach władzy z siłowymi resortami na czele. Na początku „międzynarodowcy”,  najchętniej widzieliby Polskę jako republikę radziecką. Była zmajstrowana przez Alfreda Lampego i Wandę Wasilewską, delegacja z taką petycją do Stalina. Ale Stalin miał inne plany. Nie chciał stałego zarzewia buntu wewnątrz swego państwa. Jemu była potrzebna Polska jako sojusznik -  z jednej strony stanowiący bastion antyniemiecki, z drugiej strony, zapewniający komunikację z armią okupacyjną w Niemczech. Mówił Sikorskiemu o tym w czasie jego wizyty na Kremlu w grudniu 1941 roku.
 
 Ale w 1948 wypowiedzenie posłuszeństwa ZSRR przez  Jugosławię, przyczyniło się do zaostrzenia kursu i zgodnie z podszeptami „międzynarodowców” zostało ogłoszone „odchylenie prawicowo – nacjonalistyczne”, do czego pretekstem było zasilenie ludowego wojska akowcami i oficerami, powracającymi z zachodu. W wojsku znaleźli się gen. Jerzy Kirchmajer, gen Stefan Mossor, as przestworzy płk. Stanisław Skalski, szef sztabu gen. Maczka, płk. Franciszek Skibiński, gen. Stanisław Tatar, gen. Józef Kuropieska. Symbolem rozpoczynającego się czasu terroru było uwięzienie Władysława Gomułki i Prymasa Wyszyńskiego. Zapełniły się więzienia. Zaostrzał się terror przeciw wszystkiemu co polskie. Nie wypaliły plany przygotowywanego pokazowego procesu Gomułki, który miał się zakończyć jak w Pradze, czy Budapeszcie śmiercią. Torturowano Stanisława Tatara i towarzyszy by ich zmusić do świadczenia przeciw Gomułce i Spychalskiemu.
 
 Ale w 53 umiera Stalin. Następują zmiany w ZSRR. Gomułka wychodzi z więzienia. Zaczyna od odesłania do Moskwy 600 rządowych „doradców”. Wypuszcza z więzień akowców, którzy przeżyli katownie UB o których rtm. Pilecki powiedział, że przy nich Oświecim był sanatorium.  Rozwiązuje UB. Pod sąd idą Różański i Romkowski.  
 
 Byłem na Placu Defilad na wiecu z Gomułką. Słyszałem „sto lat” które wyrwało się ze stu tysięcy piersi Warszawiaków. Tam naprawdę powiało zapowiedzią innej Polski, mniej uzależnionej od Moskwy. Jego niedawni przeciwnicy starali się stanąć na czele przemian. Parli do konfliktu z Gomułką. I sprowokowania Moskwy. W 68 próbowali  z powrotem intronizować hiper stalinowca Romana Zambrowskiego, za Stalina odpowiedzialnego za piony ideologiczne. Walka z moskiewską agenturą groziła sprowokowaniem z jej strony Moskwy do krwawego Budapesztu w Warszawie, czy Pragi z 1968 roku.  A tam przecież władzę przejmowali zawsze Ci, którzy pierwsi wzywali „bratnią pomoc”.
 
 Oto uwarunkowania, w których przyszło nam żyć przez niemal pół wieku! Mieliśmy do wyboru: albo pełne desinteressemant wobec publicznego życia , albo aprobatę starych stalinowców a więc życie może i spokojne ale z powrozem na szyi, albo udział w walce o polonizowanie kraju. Nie było szans na wyrwanie się z układu pojałtańskiego bez rozlewu krwi. Ważne było czy rządzić będą Polską, kadrowi regenci i agenci z białoruskiej, ukraińskiej czy rosyjskiej partii bolszewików ( w Polsce działał nielegalnie KOMINTERN), czy wychowani już w Polsce absolwenci polskich szkół i uczelni. A czołowi stalinowcy, którym w Polsce robiło się coraz ciaśniej, już dawno przewerbowali się z agentów Moskwy na agentów Waszyngtonu i Tel Avivu. Obojętne pod jakim panem, byle na czele narodu, w imieniu obcych sił i z nadzieją likwidacji znienawidzonej polskiej państwowości.
 
 Czy widzieliście emblematy młodzieży żydowskiej z organizacji  Yael Bartana? Te gwiazdy Dawida wpisane w polskie godło narodowe? Czy może być bardziej jawne przyznanie się do celu? Do odrzuconej w 1916 roku koncepcji Judeopolonii, czyli państwa żydowskiego na polskiej ziemi?  A organizacja ta jest fetowana i opłacana przez ministra kultury i prezydenta Warszawy, czyli z kieszeni polskiego podatnika! Czy to nie demaskuje celów i zadań, tych, którzy sterowali „Solidarnością” ?
 
 Czyż można się dziwić, że kombatanci II wojny: Komendant AK Okręgu Śląskiego, płk. Zygmunt Walter Janke, płk. pilot Stanisław Skalski, redaktor Wit Gawrak, prof. Kazimierz Studentowicz, z Unii Pracy,  delegat d.s. getta warszawskiego mjr. Tadeusz Bednarczyk, więzieni i torturowani przez Różańskich, Fejginów, Światłów, bliskich duchowo Gieremkom, Kuroniom, Kołakowskim, Modzelewskim, Michnikom – przerażeni stalinowską recydywą, postanowili wykrzyczeć masom solidarnościowym ostrzeżenie, zgodne z tym, słanym przez Prymasa Tysiąclecia z Jasnej Góry i że wybrali na swego przywódcę reżysera, który od pierwszego nakręconego metra taśmy, bez względu na okoliczności, szedł z programem amnestii dla zakazanych kart z historii Polski i pierwszy pokazał Polakom na ekranie Monte Cassino, Tobruk, Powstanie Warszawskie, Piłsudskiego, Dmowskiego, Paderewskiego, Witosa, Korfantego, Daszyńskiego, Sikorskiego, Andersa. Ale także targ sprawą polską w Wersalu.  Także Katyń.
 
 Katyń poruszyłem w „Katastrofie w Gibraltarze”. I osiem lat walczyłem o realizację ” Requiem”, filmu nie o katyńskich płaczkach, ale o katach i ofiarach. Ale ktoś inny musiał zrealizować katyński temat. By mi go odebrać, zlikwidowano zespół filmowy, który prowadziłem 25 lat!  Czy mam się wstydzić mojej walki z wynaradawianiem?
 
 Mój ojciec, konspirator ze „Strzelca” Piłsudskiego i POW, żołnierz legionów, oficer Wojska Polskiego i AK, który wyszedł z I wojny bez jednego oka i z połową czaszki ze stali, uczył mnie że dla Polaka, największą wartością jest polska państwowość a Polsce trzeba służyć zawsze i wszędzie a szczególnie kiedy znajduje się w opresji – wtedy najbardziej.

 A wreszcie: co to jest komuna?
 
 Ta ideologia międzynarodowców, dążyła do jednego światowego rządu komunistycznego. Jak dzisiaj globalizm banksterski! Czy komunistycznym dążeniem była walka o polskie państwo rządzone przez Polaków, na miarę ustaleń jałtańskich, bez rozlewu krwi? Z kultywowaniem i krzewieniem polskiej kultury? Sądzę, że nam jest bardzo potrzebna lustracja. Ale nie podpowiedziana nam przez „międzynarodówkę” z pytaniem, gdzie kto był? Bo z każdej pozycji można walczyć o Polskę i strzelać do przeciwnika, tylko co robił? Czy sądził w sądach kapturowych? Czy strzelał w potylice i torturował? Wynaradawiał, fałszował historię i naukę, niszczył polski sens istnienia i polski etos?
 
 Ja patrzę na tamto niedoskonałe, ale realne państwo z punktu widzenia państwowca. Podziały ideologiczne są nam podpowiadane przez wrogów polskości. Bo dzielą. Myślenie państwowca – łączy. Zauważmy, że naszych wrogów kiedy walczą z nami, nic nie dzieli!  Na zaniku instynktu państwowego, kiedyś głównego imperatywu naszych ojców i dziadów, budują swoje plany.
 
 Myślę, że pokolenie żyjące w tamtym czasie zdało egzamin. Nie tylko w odbudowie Polski, która dzisiaj rozkradana i marginalizowana ciągle jeszcze trwa. Ale także w dążeniu do upartego trwania w polskości i wierze. I że nie daliśmy się w końcu zsowietyzować, tak jak kiedyś nie daliśmy się zgermanizować i zruszczyć. I dzisiaj mimo modnych, serwowanych trendów, nie wszyscy dają się amerykanizować i judeizować, choć to bardzo opłacalne. A młodzież polska zaczyna się dość gremialnie buntować przeciw wzorcom zachodnim, wypaczającym patriotyzm, tradycję, wiarę i sens życia, czyli to wszystko, bez czego narody nie mogą istnieć.  Chcą bronić naszej cywilizacji.
 
 Sądzę wreszcie, że zryw ludzi „Solidarności” był wybuchem nadziei na Polskę, który się skumulował w PRL. A jeżeli dzisiaj do „miedzynarodówki” doszlusowali także słabi charakterem Polacy – cóż, nawet podczas wojny, która była sprawdzianem narodowej solidarności, zdarzały się męty ludzkie idące na współpracę z okupantem.
 
 Na zakończenie, życzę Wam wszystkim i sobie, by nowy 2014 rok przyniósł nam nadzieje na Polskę, której polityka zagraniczna będzie podporządkowana polskiej racji stanu, która wymaga pokojowej współpracy z wszystkimi państwami -  a nie interesom imperialnym nowych „starszych braci” a polityka wewnętrzna,  będzie służyła nie zabezpieczaniu interesów władzy i oligarchów, ale duchowemu i materialnemu bezpieczeństwu Polaków, zgodnie z racjami historycznymi i wypracowanym przez wieki kanonem polskiej kultury i cywilizacji łacińskiej.
 
Bohdan Poręba
 
 

KOMENTARZE

 • @Autor
  Dziękuję. Daję 5*.
  Bardzo trafnie Pan to przedstawił.
 • @
  Bardzo potrzebny tekst.
  Plucie na Polskę PRLu jest pluciem młodych na własnych rodziców pod dyktando obcego interesu. Trzeba było to osobiście przeżyć aby zrozumieć.
 • NEWS ...
  No i teraz taki artykuł, który powinien wisieć na WIECZNOŚĆ na stronie głównej spłynie sobie "ściekiem newsowym" do piwnicy tylko dlatego, że ktoś nadal (NADAL !!!!) nie rozumie, jak powinien działać prawdziwy PORTAL WIEDZY ...

  A powinno być tak, że pewne FUNDAMENTY wiedzy powinny mieć stałe miejsce i powinny być UZUPEŁNIANE tego rodzaju artykułami.

  Szkoda tylko, że autor nie stworzył graficznego "timeline" dla tych wszystkich wydarzeń, najlepiej w formie SYMULACJI DYNAMICZNEJ.

  Ale niestety - raczej nadal będziemy brać udział w "newsowym ścieku" ...
 • @
  Bardzo potrzebny artykuł opisujący prawdę o naszej polskiej nie tak dawnej historii.
  Dałem oczywiście to co jest możliwe 5*
  A którejś hasbarze widocznej gołym okiem na tym portalu, tekst ten widać nie po myśli i postawiła jedynkę. Oni coraz bardziej stają się śmieszni w swojej pokrętnej antypolskiej nienawiści.
 • "...że naszych wrogów kiedy walczą z nami, nic nie dzieli! "
  Święte słowa...

  Doskonale widać to na portalu.
  Jak trzeba komuś dokopać bo się wychyla z czymś mądrym to możliwe są najbardziej egzotyczne sojusze.
 • Czyżby?
  //Polska Ludowa, to także była Polska, bo jakiż inny naród żył w jej ramach i czasie? I pamiętajmy, że to był twór narzucony nam przez Churchilla i Roosevelta, nie tylko Stalina//

  - Ten twór był narzucony wyłącznie przez Stalina. Ani Anglicy ani Amerykanie nie wprowadzali komunizmu w Polsce. Ta manipulacja ma na celu zdjęcie odpowiedzialności z wprowadzania kumunizmu siłą i mordowania Polaków przez sowiecką Rosję?
 • ----- szczególik
  http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=8845
 • Nie!
  //Polska Ludowa nie powstała w 1944 roku wraz z importowanym z Moskwy PKWN. Ona naprawdę, powstała na przełomie listopada i grudnia 1943 roku w Teheranie.//

  - To się nazywa zakłamywaniem historii!
 • @
  //Oto uwarunkowania, w których przyszło nam żyć przez niemal pół wieku! Mieliśmy do wyboru: albo pełne desinteressemant wobec publicznego życia , albo aprobatę starych stalinowców a więc życie może i spokojne ale z powrozem na szyi, albo udział w walce o polonizowanie kraju. Nie było szans na wyrwanie się z układu pojałtańskiego bez rozlewu krwi. Ważne było czy rządzić będą Polską, kadrowi regenci i agenci z białoruskiej, ukraińskiej czy rosyjskiej partii bolszewików ( w Polsce działał nielegalnie KOMINTERN), czy wychowani już w Polsce absolwenci polskich szkół i uczelni.//

  - Co innego zwykli obywatele, którzy nie mieli wyboru a co innego ci zdrajcy i kolaborancji z KC, UB, prokuratorzy, sędziowie, wykładowcy marksizmu - leninizmu, usłużni dziennikarze i komunistyczni reżyseży będący na usługach PRL i wypełniający je komunistyczną i anty-Polską treścią. i zniewalający Naród na rozkaz ze wschodu lub za przyczyną tej zbrodniczej ideologii.
 • Cenna notka
  Przede wszystkim, dla mnie, jej największa wartość polega na przedstawieniu kawałka naszej najnowszej historii w formie zrozumiałych następujących po sobie faktów. Trudno znaleźć podobny tekst nieobarczony propagandą, któregoś ze współcześnie nam panujących "rządców dusz".

  Tu wyjątkowo zgadzam się z UT, warto by wybrane szczególnie wartościowe testy(takie jak ten) "żyły" na portalu stale albo przynajmniej znacznie dłużej niż notki informacyjne (newsy), które już następnego dnia są nieświeże.

  pozdrawiam
 • @Mind Service 19:18:40
  "... ci zdrajcy i kolaborancji z KC, UB, prokuratorzy, sędziowie, wykładowcy marksizmu - leninizmu, usłużni dziennikarze i komunistyczni reżyseży będący na usługach PRL i wypełniający je komunistyczną i anty-Polską treścią. i zniewalający Naród na rozkaz ze wschodu lub za przyczyną tej zbrodniczej ideologii.

  Czy masz na myśli także autora tego artykułu?
 • @
  //a patrzę na tamto niedoskonałe, ale realne państwo z punktu widzenia państwowca. Podziały ideologiczne są nam podpowiadane przez wrogów polskości. Bo dzielą. Myślenie państwowca – łączy. Zauważmy, że naszych wrogów kiedy walczą z nami, nic nie dzieli! Na zaniku instynktu państwowego, kiedyś głównego imperatywu naszych ojców i dziadów, budują swoje plany.//

  - Polaków zawsze jednoczyła wiara w Boga i Kościół Katolicki. Jaki jest powód, że to Pan pomija?

  Z dziesięciu krajów, które po II wojnie światowej znalazły się w orbicie wpływów Związku Sowieckiego, Polska w sposób szczególny wyróżniała się pod względem świadomości religijnej. Pomimo strat, jakie miały miejsce, uczucia, a tym bardziej praktyki religijne uległy w tym czasie ogromnemu pogłębieniu. Wiązało się to nie tylko z odwiecznym stereotypem Polaka-katolika, ale także z pewnego rodzaju stabilnością, jaką dawała przynależność do Kościoła. W zniszczonym i zrujnowanym kraju taka świadomość stabilności i porządku była ogromnie ważna. Duchowni stawali się autorytetami w wielu sprawach, rozjemcami konfliktów i stabilizatorami gwarantującymi porządek i sprawiedliwość.
  - http://teatrnn.pl/leksykon/node/2964/„solidarność”_–_polski_kościół_katolicki_w_okresie_prl
 • @Brat Żorża 19:35:12
  ""Polska Ludowa... to był twór narzucony nam przez Churchilla i Roosevelta" -koniec cytatu."

  Jasne, że koniec :))
  Bo uciąłes dla własnej wygody - " nie tylko Stalina!"

  Coś słabujesz z formą ostatnio, wariatuńciu.

  Ja rozumiem, że bycie "wariatem" nobilituje cię.
  Ale bycie kretynem ?
  I nie wysilaj sie na odpowiedź. Ja ... z wysokości ryczki :)
 • @Brat Żorża 19:35:12
  Wyrazy współczucia i rada aby zmienić ksywkę na bardziej polską. Bo tak panie się demaskujecie
 • @gnago 19:47:20
  Nie przejmuj się nim.
  To taki nasz ekranowy błazen.
  Wydaje mu sie, ze jest straaaasznie dowcipny i enteligentny.

  Zaraz wysmaruje coś pod moim adresem :))
 • @ranger 19:57:31
  Widzę, że syjoniści czują zagrożeni :D))))))))
 • @ranger 20:07:59
  Pochodzę z miasteczka niewiele wiekszego od dużej wsi :)

  Czy teraz ulitujesz się nade mną ? :D)))))))))))))))))

  Ale bierzcie się chłopaki do roboty bo wam po premi polecą.
  Słyszałem, że hasbara to wymagająca firma i fuszerek nie toleruje :D))
 • @ranger 20:16:59
  Ja ja naturliś, też cię pozdrawiam :D)))
 • @Mind Service 19:28:41
  "- Polaków zawsze jednoczyła wiara w Boga i Kościół Katolicki."

  Zobacz Ty zobacz.....

  To kim do cholery są te tysiące/dziesiątki tysięcy ludzi zamieszkujących Polskę wschodnią, zwących się Polakami, walczących za Polskę, ....... a będących wiary prawosławnej?

  A ja cholera latami sądziłem że Polskość ma się w sercu a nie tylko w metryczce pod rubryczką "WIARA"
 • @ranger 19:57:31
  //Narodowi Komunisci i ich wychowankowie, to jest pewnik !
  Nostalgia za tym nurtem narodowego komunizmu jest tak oczywista na NE jak 2x2=4, i widac nawet dominacje tych ludzi/blogerow.//

  - Ci narodowi komuniści ciągle myślą tylko o jednym - jak przefarbować się na Narodowych Patriotów. Stąd te ich kłamstwa i manipuacje obliczone na to, że może "ciemny lud to kupi". Zastanawiam się ciągle po co tak starać się aby pokazać się innym niż jest to w rzeczywistości? Sam jednak już nie wiem co gorsze: wstyd za grzeszki przeszłości i chęć poprawy w innym przebraniu, czy pycha bez żalu za grzechy w starych, śmierdzących łachach, które już dawno wyszły z mody?
 • Ważny tekst, wręcz manifest.
  Zawsze słucham i szanuję wypowiedzi ludzi, którzy coś przeżyli."5".
 • Komunizm na pewno nie został narzucony w Teheranie, to manipulacja..
  // Na początku „międzynarodowcy”, najchętniej widzieliby Polskę jako republikę radziecką. Była zmajstrowana przez Alfreda Lampego i Wandę Wasilewską, delegacja z taką petycją do Stalina.//
  Tutaj na neonie, też mamy takich "międzynarodowców" co zapraszają ruskich ambasadorów i chcą tworzyć republikę ... sic ! słowiańską ..
 • @ALIK 20:21:52
  //A ja cholera latami sądziłem że Polskość ma się w sercu a nie tylko w metryczce pod rubryczką "WIARA"// - źle myślałeś.

  "Tylko pod Krzyżem, tylko pod Tym Znakiem, Polska jest Polską, a Polak Polakiem". - Nie słyszałeś? A Krzyż Święty jest Znakiem identyfikujacym Polaków od czasu powstania państwowości - od 966-go roku. Historia Polski od zawsze jest złączona z Kościołem Katolickim i nie było by Polski bez wierzących i praktykujących Katolików. Bezczeszczenie Krzyża Świętego to nie tylko obraza uczuć religijnych Katolików, ale i Polskości, w którą jest wpisany Krzyż.
 • @Mind Service 20:32:25
  A ty jesteś "praktykujący Katolik" czy może Świadek Jehowy ?
  Określ się wyraźnie bo ja mam (uzasadnione) watpliwości.
 • @Astra 20:30:48
  //Tutaj na neonie, też mamy takich "międzynarodowców" co zapraszają ruskich ambasadorów i chcą tworzyć republikę ... sic ! słowiańską ..//

  - I tu niezorientowanemu czytelnikowi należą się wyjaśnienia.

  Szerokim echem w Polsce i poza jej granicami obiła się akcja Podziemia Patriotów Polskich polegająca na zastopowaniu korupcji politycznej wśród wysokich urzędników państwowych. Akcja polegała na udaremnieniu złożenia hołdu poddańczego Rosji, jakoby w imieniu Polaków.

  Celem było skompromitowanie środowisk narodowo-patriotycznych.

  Planowany hołd dla Putina, który odebrać miał Ambasador Federacji Rosyjskiej miał przypieczętować "braterstwo wśród Słowian". Jak się dowiedzieliśmy, ten program polityczno-społeczny realizowany jest przez ośrodki wrogie polskim interesom.

  Organizatorzy prowokacji z ambasadorem nie przewidzieli jednak zdeterminowania i poświęcenia Podziemia Patriotów Polskich, stojących na straży Polskiej Racji Stanu. Nie przewidzieli, że patriotyzm jest jedną z naszych cech narodowych.

  - czyt. dalej o tej bohatersiej akcji: http://miroslaw.szczepaniak.neon24.pl/post/104163,idzmy-za-ciosem
 • @Mind Service 20:32:25
  " A Krzyż Święty jest Znakiem identyfikujacym Polaków od czasu powstania państwowości - od 966-go roku. Historia Polski od zawsze jest złączona z Kościołem Katolickim i nie było by Polski bez wierzących i praktykujących Katolików. Bezczeszczenie Krzyża Świętego to nie tylko obraza uczuć religijnych Katolików, ale i Polskości, w którą jest wpisany Krzyż."

  Czyli przed 966 rokiem jakim Państwem były te ziemie które stały się Polską?
  Jaki lud przed 966 rokiem zamieszkiwał te tereny?: Arabowie, Chińczycy, Koreańczycy, ........... ?

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  W d...pie mam jakieś wydumki o nazwie obraza uczuć religijnych jeśli sekciarze nimi się zasłaniający nievszanują uczuć/wiary/wlnej myśli innych ludzi...
 • @myszka 20:45:12
  //Polska ma 3000 lat, krzyż tylko tysiąc//

  - tylko w wytycznych dla ruskiej agentury wpływu...
 • @tfur-ja 20:40:37
  "co to WIARA a tym bardziej jaka była POLSKA /"wschodnia"/."

  Bo widzisz SEKCIARSKI pajacu ...... tam mieszkali i mieszkają nadal POLACY tylko innego wyznania.
  Ale nadal byli i są Polakami.
 • @SpiritoLibero 20:38:54
  "@Mind Service 20:32:25
  A ty jesteś "praktykujący Katolik" czy może Świadek Jehowy ?
  Określ się wyraźnie bo ja mam (uzasadnione) watpliwości."

  A jakie wątpliwości Ty masz SPIRYTUSIE?

  Odpowiedź sam wszak już napisałeś a w zasadzie zdefiniowałeś Swoją ostatnia notką:

  http://spiritolibero.neon24.pl/post/104099,czy-jestes-sekciarzem

  Wyznanie/wiara: SEKCIARZ

  Stopień zaawansowania: maksymalny SMOLEŃSKI
 • @Astra 20:47:39
  //Hołd dla Putina to nic.. tutaj są nromalni ruscy agenci, pełno tej gadzinówy na portalach. Około 70 tysięcy tego gówna udziela sie na polskich portalach. To co, właściciele neonu nie widzą tego ?
  Niebezpieczne jest to, jak sobie chwalą takie akcje..//

  (...)
  "Ponadto trzeba w końcu zacząć czcić bohaterów i osoby zasłużone dla Polski. Warto rozważyć postawienie pomnika największemu przyjacielowi Polski i Polaków, aż do absurdu, Wielkiemu Księciu Konstantemu, i formalnemu wskrzesicielowi państwowości polskiej, Królowi Polski i Carowi Rosji - Aleksandrowi I.
  AlexSailor 03.01.2014 11:03:08 "

  // Kur..a szlag może trafić, a co poniektórzy "narodowcy" nawet się w odpowiedzi nie zająkną.. Tfu !!!! !//

  - I tu masz odpowiedź: czy takich blogerów można nazwać Narodowcami, a nawet Polakami?
 • @tfur-ja 20:56:00
  "/Czyli przed 966 rokiem jakim Państwem były te ziemie które stały się Polską?//

  Następny dowód na kretynizm, chroniczny?
  Po prostu zwyczajnie i normalnie: NIE BYŁY PAŃSTWEM - POLSKIM /"

  Więc jak w 966 roku mógł być chrzest Polski jeśli nie było wtedy Polski?
  Więc jeśli nie było Polski to co tutaj było? /Kto zamieszkiwał te tereny?

  Może Eskimosi?
 • @tfur-ja 20:56:00
  "Po prostu zwyczajnie i normalnie: NIE BYŁY PAŃSTWEM - POLSKIM /"

  A jakim ?
 • wszyscy
  Chcesz skłócić Polaków lub rozpieprzyć bloga? - przejdź na temat wiary!
 • @SpiritoLibero 21:00:50
  Dokładnie książkowo Polanami
  Ala to byli ci sami ludzie nazwani w 966 roku Polakami :D
 • ----------- JUDEOCHRZEŚCIJANOM ku rozwadze
  http://opolczykpl.wordpress.com/2013/10/17/
 • @ALIK 21:07:12
  //Dokładnie książkowo Polanami.
  Ala to byli ci sami ludzie nazwani w 966 roku Polakami//

  - Nieprawda.

  Co wiecej Polaków nie można też wrzucić do jednego worka z napisem "Słowianie". Niewiele mamy wspólnego kulturowo i etnicznie z Rosjanami. Polacy to genetyczny tygiel Europy.

  WięcejL http://www.wprost.pl/ar/87299/Skad-pochodza-Polacy/
 • @Mind Service 21:15:26
  Więc raz jeszcze zapytam:

  Jeśli Polska stała się Polską dopiero w 966 roku to:

  - czym była wcześniej?
  - kto zamieszkiwał te tereny i gdzie się podziali Ci ludzie po 966 roku gdy ich miejsca zajęli Polacy?
  - skąd przybyli w 966 roku na te tereny prawdziwi Polacy jeśli nie byli to ci sami ludzie którzy zamieszkiwali te tereny do 966 roku?

  Pytania jasne i proste
 • XIX - wiecznym aparatem pojęciowym próbujemy opisać współczesny świat
  Konflikt w którym uczestniczymy należy mierzyć inną miarą.

  To z czym mamy do czynienia nie jest jakąś tuzinkową XIX- wieczną czy XX-wieczną tuzinkową awanturą.

  Z jednej strony "demokracja": możesz wybrać pomiędzy republikanami lub demokratami i w każdym przypadku będzie rządził FED, marksizm kulturowy , zboczeńcy i AIPAC.
  Z drugiej strony "imperium zła" : straszliwy Putin z nożem w zębach, kolebka samodzierżawia które nas gnębiło.

  Walka sił dobra z siłami zła.
  Nie jestem tylko pewien czy siły dobra są tam gdzie dotychczas były i czy siły zła są jak zawsze na wschodzie.

  Czy kultura europejska nadal jeszcze jest tam gdzie powinna być i gdzie dotychczas zawsze była ?
  A dzicz, barbaria, czy nadal jeszcze jest tam skąd wieje mrozem ?

  Ale się porobiło.
 • @ALIK 21:23:10
  Ale ty jesteś tępy.

  //Więc raz jeszcze zapytam:
  Jeśli Polska stała się Polską dopiero w 966 roku to:
  - czym była wcześniej?//

  - nie było wcześniej takiego kraju. Gdyby Polska nosiła wcześniej inną nazwę z pewnością o tym byśmy wiedzieli :)

  Nie było takiego procesu jaki sugerujesz, że mieszkali tu w tych granicach jacyś, dajmy na to Słowianie, Mieszko przyjął chrzest i ci Słowianie stali się Polakami.

  //kto zamieszkiwał te tereny i gdzie się podziali Ci ludzie po 966 roku gdy ich miejsca zajęli Polacy?//

  - Różne plemiona, ludy które przemieszczały się nieustannie ze wschodu na zachód, z zachodu na wschód, z północy na południe i z południa na północ. Przed 966 rokiem jak i po. Polska to na początku był Mieszko ze swoim dworem, którzy przyjęli Chrzest. Można powiedzieć tak: ludzie z poszczególnych ludów, plemion, stawali się Polakami kiedy zostali podbici lub dobrowolnie przyjęli chrzest i uznali władzę i zwierzchnictwo Polskiego Władcy. Tutaj jest ładnie to opisane: http://mailgrupowy.pl/shared/resources/6107,historia-panstwa-i-prawa-polskiego/32381,poczatki-panstwowosci-panstwa-polskiego

  //skąd przybyli w 966 roku na te tereny prawdziwi Polacy jeśli nie byli to ci sami ludzie którzy zamieszkiwali te tereny do 966 roku?//

  - Nie ci sami. A przybyli z czterech stron świata, niektórzy dobrowolnie stali się Polakami, innych zmuszono siłą. Jeszcze inni, którzy tu wcześniej mieszkali poszli sobie. Polska wtedy nie miała granic.
 • ------- DUMNIE wychowane polskie dziecko -dziś ! mgr/inż
  ---------DUBAJ chciało wybrać jako miejsce pracy -dowiedziało się,że !! będzie człowiekiem 3 kategorii na 5 jakie tam istnieją .Dumny polski chrześcijanin mgr/inż , chciał wybrać kraj zachodni ,jako miejsce pracy - Polak przynależący do !! cywilizacji łacińskiej jednak WIE !! że w zachodnioeuropejskiej cywilizacji - będzie obywatelem 3 kategorii / zna to z autopsji /

  ---Dumny ,wykształcony ! mający za Antenatów DUMNYCH Polaków !! Polak --------- już WIE !!! że !!! Polska w SŁOWIAŃSKIEJ POLSKOŚCI ! da mu GODNOŚĆ ,której został pozbawiony w 966 r -a PRZYNALEŻNĄ jego Narodowi z racji ,że jest !! przedstawicielem !jednej z NAJSTARSZYCH ZIEMSKICH CYWILIZACJI !!!!

  http://www.youtube.com/watch?v=pAtQiHZt0_o
 • @Mind Service 21:49:23
  "Nie było takiego procesu jaki sugerujesz, że mieszkali tu w tych granicach jacyś, dajmy na to Słowianie, Mieszko przyjął chrzest i ci Słowianie stali się Polakami. "

  http://emotikona.pl/emotikony/pic/2smiejsie.gif
 • Tytuł intelektualisty roku
  otrzymują ex aequo

  ASTRA I RADZIORON

  Vivat kultura
 • @Mind Service 21:49:23
  "- nie było wcześniej takiego kraju. Gdyby Polska nosiła wcześniej inną nazwę z pewnością o tym byśmy wiedzieli :)"

  No nazwano wtedy ten lud Polakami a wcześniej ogólnie Polanami, lecz to byli ci sami ludzie :)
  Z dnia na dzień nie wysiedlono całego ludu i nie przywieziono nowych już Polskich osadników :D

  "- Nie ci sami. A przybyli z czterech stron świata, niektórzy dobrowolnie stali się Polakami, innych zmuszono siłą."

  To w końcu ci sami czy jednak jednych nocą wysiedlono, a drugich sprowadzono? :D

  Widzisz tak to z sekciarzami już jest że brnąc w temat coraz mocniej się pogrążają.
  Ja pamiętam od czego ta wymiana zdań się zaczęła a Ty już nie.
  Zaczęła się do tego ze wg. Ciebie czyli sekciarza Polska jest tylko Katolicka a ja 9i nie tylko ja) twierdzę że są też Polacy i innych wyznań.

  Ale szkoda mi czasu na dyskusję z sekciarzami lecz na dobranoć raz jeszcze się pośmieję:

  - jeśli Polska i Polacy to tylko katolicy to powiedz mi w końcu kim są te dziesiątki tysięcy ludzi wiary prawosławnej zamieszkujących wschodnie tereny Polski (głównie Podlasie) zwących się Polakami?
  - Ruscy?
  - Białorusini?
  - Ukraińcy?
  - Grecy?
  - a może Etiopczycy?
  Kim są jeśli nie Polakami? Wszak Polakami być nie mogą bo nie są katolikami :D
 • @radzioron 21:58:09
  5*

  No i Litwini...
  Wszyscy są pedałami - noszą torebki twierdząc że to męskie torebki - jak Twinky Winky
 • @Mind Service 21:49:23
  "Nie było takiego procesu jaki sugerujesz, że mieszkali tu w tych granicach jacyś, dajmy na to Słowianie, Mieszko przyjął chrzest i ci Słowianie stali się Polakami. "

  Mind.. wsadź głowę pod zimną wodę i to szybko bo zaczynasz nie tylko się coraz bardziej pogrążać ale i najzwyczajniej pier....lić od rzeczy w jednym zdaniu zaprzeczając sam sobie :D

  - nie mieszkali tu żadni Słowianie
  - po przyjęciu przez Mieszka chrztu Ci SŁOWIANIE stali się Polakami

  Więc mieszkali tu w końcu jacyś Słowianie czy nie?
  Bo jeśli nie mieszkali jak piszesz w pierwszej części zdania to jak mogli stać się katolikami jak piszesz w drugiej części tego samego zdania?
  :D :D :D

  Nie ma to jak SEKCIARZ na dobranoc...
 • @Ptasznik z Trotylu 22:10:03
  A Pan co taki dowcipny :)) nigdy nerwy nie poniosły intelektualisty ?
  PTASZNIKU i Ty zasługujesz na I miejsce,:

  //@trybeus 00:15:34
  //.Obłudnik Powszechny ma siedzibę w budynkach Kurii Krakowskiej..//

  Co takiego ???!!!

  Chociaż po tym co napisałeś o geszefcie w Łagiewnikach i po "zaślubinach" kard. Dziwisza z Bnei Birth już nic mnie nie zdziwi.

  Czy ludzie w waszej archidiecezji mają świadomość, jakie kurestwo się odbywa ?
  Toż to trzeba wziąć za klapy i wyp..... a potem wykadzić kurię, bo inaczej Dziwisz każe was wszystkich obrzezać.//

  Chociaż w pełni się zgadzam, to jednak kulturą nie zapachniało :))
 • @ALIK 22:21:55
  //"Nie było takiego procesu jaki sugerujesz, że mieszkali tu w tych granicach jacyś, dajmy na to Słowianie, Mieszko przyjął chrzest i ci Słowianie stali się Polakami. "//

  - Zacznij w końcu czytać ze zrozumieniem. Przytaczałem twoje poglądy i wykazywałem gdzie się mylisz a nie, że przeczyłem sam sobie. Ech!
 • @Ptasznik z Trotylu 21:39:04
  Głos rozsądku. Jeden z nielicznych pod ta notką, niestety...
 • @tfur-ja 23:05:56
  "ja mam swoja wiarę i ona nie jest ŻADNĄ sektą - wierzę w Boga w Trójcy Przenajświętszej."

  To w końcu jesteś sekciarzem, czy nie? - bo jedno drugiemu zaprzecza znając Twoją tffu...tfuuu...rczość :D
 • @night rat 00:05:24
  " to są bohaterowie i wzorce a nie zdrajcy i kolaboranci."

  Słusznie. O takich też jest w artykule.
 • A chuj go wii...
  U nas na jednostce, to kobita ze wsi kiedyś do naszego Dowódcy w godzinach przyjęć przyszła i pozew wniosła. Ponoć kuraka tłustego żeśmy jej nieopatrznie na drodze leśnej rozjechali. Co być może, bo jak rośkiem jedziesz i prędkość utrzymujesz w kolumnie, to przed maską na trzy metry nic nie widać. Kuraka ścierwo, a właściwie nieco krwawego pierza i flaki, kobieta owa jako dowód w sprawie swej okazała. Nasz Pan Kapitan sto złotych jej ze swej kiesy wypłacił, by cicho była i rabanu nie czyniła.

  Z tym panem Porębą to całkiem podobnie jest. Niby mądrze pisze, ale po co do PZPR wstępował? Pewnie, by dobre uczynki spełniać, jak to pan Michalkiewicz zawsze mówi.
 • Q
  Od nas zależy dużo, tylko milczymy jak barany. W nocy pousuwano notki i komentarze. W tym moja i kilka Rangera. Na jakiej podstawie? Kto jest tym cenzorem? To kolejna hucpa?
 • prawda, ale nie do końca
  Oczywiście, że cała "koalicja" wojenna dała Stalinowi przyzwolenie na zrobienie w Polsce "strefy wpływów", ale jednak FIZYCZNIE to ruscy nas gnębili, nie Jankesi. Proces 12-stu nie odbył się w Nowym Jorku, a w Moskwie. Ludzi wygubionych w obławie augustowskiej nie wystrzelali Anglicy. Katowali Akowców nie żołnierze, którzy przyszli z Anglii. Więc sam fakt, że wszyscy z nich "kombinowali" w kwestii polskiej nie zrównuje ich "zasług".
  A drugie, to lekkie nadużycie w twierdzeniu, że Polacy nawet w komitetach, to właśnie Polacy, a nie komuniści. Nie zgodzę się, bo pamiętam PRL. Ciśnienie na propagandę ZSRR było wielkie, ukoronowaniem zmiana konstytucji wpisująca nam rolę wasala, a także, o czym nikt nie chce pamiętać, zmiana przysięgi wojskowej. Pełne wejście w protektorat. Trwało to krótko, bo zaczęły się w Polsce strajki i inne problemy, ale to już były przymiarki do "pełniejszej integracji", nie zapominając o RWPG.
 • ----- strupy !! strupy !! dopóty, dopóki NIE zdrapiemy ich -nie odkazimy-zakrywać będą gnijącą ranę
  http://www.youtube.com/watch?v=4Hq05Kvij3w&list=PLpak7Svk199_euCJHLu1xhgluOedKDosh&index=32
 • Znakomita analiza najnowszej przeszłości
  Szanowny Panie Bohdanie,

  Znakomity artykuł, będący w dużej mierze analizą najnowszej historii oraz Polskości - serdecznie gratuluję. Wiem, że ma Pan wiele rozmaitych doświadczeń i na pewno bardzo wiele do powiedzenia i do przekazania - młodemu pokoleniu.

  Wielka szkoda, że tak mało Pan piszę. Mam nadzieję na więcej.

  Wszelkiej pomyślności, powodzenia i zdrowia w 2014r

  Serdeczności

  Ryszard Opara
 • Eeee tam, banały...
  Wszyscy od gimnazjum w górę wiedzą, że Churchill i Roosevelt siłą zmusili Stalina do zagarnięcia Polski grożąc mu ciężkim pobiciem.
  Pan lepiej opowiedz o swojej działalności w Towarzystwie Przyjaźni Polsko - Radzieckiej i Patriotycznym Ruchu Ocalenia Narodowego. Wsie posłuszajem kakije byli tam dieła.
  pozdrawiam
 • @ranger 18:24:17
  Dziękuję za akceptację moich doświadczeń i przemyśleń zawartych w moim artykule. W jednym tylko rozminęliśmy się. Kiedy pisałem o "starszych braciach" nie miałem na myśli nacji żydowskiej. Naszym starszym bratem był w nomenklaturze ludowej przez pół wieku ZSRR . W moim przekonaniu, cała "transformacja" polega dziś na podmianie ZSRR na USA i Izrael. Choć myślę, że dzisiejsza nasza podległość jest dużo większa, niż ongiś ZSRR. Przy okazji dziękuję wszystkim, którzy zaakceptowali artykuł a także Tym, którzy zaakceptowali częściowo, lub nie zaakceptowali, ale podeszli do jego tez od strony merytorycznej, w odróżnieniu od Tych, których żadne treści nie obchodzą a zadowalają się tylko wycieczkami osobistymi, lub "wiedzą" o mnie czerpaną z wikipedii, która nawet nie potrafi podać właściwie moich personaliów. Ja z mojego 80 letniego życia pełnego błędów, jak każdego człowieka, jestem w zasadzie zadowolony i nie ukrywam żadnych faktów, odwrotnie eksponuję je, zarówno w artykułach jak i w mojej książce "Obronić polskość". Jeżeli ktoś pozna moje wywiady z płyty dodawanej do książki, przekona się, że przez całe życie głosiłem to samo. Tzn. broniłem kanonu kultury narodowej i walczyłem o amnestię dla białych plam w naszej historii.
  A Panów z Husbary odróżniam po atakach ad personam, niewybrednym, chamskim języku i zapiekłości przez która wyczuwa się nienawiść do wszystkiego, co głoszę.
 • @Mind Service 18:59:30
  Panie Mind Service!
  Czyżby Pan kwestionował podział świata zawarty pomiędzy Churchillem, Rooseveltem a pieszczotliwie przez nich określanym "Wujkiem Jo"?
  Czyżby już Pan podległ terrorowi strachu przed nowymi starszymi braćmi? Nie dotarła do Pana klauzula z Jałty dająca carte blanche NKWD dla wprowadzania "porządku i ładu na zapleczu sojuszniczej Armii Czerwonej na terenie Polski, zgodnej z prawami wojny lądowej" ? Czyżby ideowa zapiekłość nie dopuszczała żadnych faktów do wiadomości?
  Bohdan Poręba
 • @Mind Service 19:06:55
  Uprzejmie przepraszam Pana Mind Servica, za to, że w moim artykule skierowanym do tych, którzy chcą pogłębić wiedzę historyczną, użyłem
  skrótu myślowego. To może dla niektórych za trudna forma wypowiedzi.
  Myślałem, że o ile napiszę, że działający w pełnym porozumieniu zwycięzcy
  dzieląc między siebie świat, uzgodnili wspólnie los Polski, to mam prawo powiedzieć inteligentnym czytelnikom, że to były prawdziwe warunki do stworzenia PRL. Dlatego uczciwy historyk brytyjski napisał wtedy książkę
  "Jak, Wielka Brytania zdradziła swego najwierniejszego sojusznika - Polskę"
 • @Brat Żorża 19:35:12
  Myślę, ze tu nie jest potrzebna żadna polemika. Dokonuje Pan manipulacji
  stosowanej często w Pana kręgach. Z mojego zdania, które w pełni brzmi, zgodnie z prawdą""Polska Ludowa to był twór narzucony nam przez Churchilla, Roosevelta i Stalina". Dlaczego ucina Pan ostatniego z tych, którzy dzielili miedzy sobą świat, czyniąc z Polski prezent dla Stalina, przed którym można powiedzieć, że leżeli plackiem? Tak nam zapłacono za Monte Cassino i Tobruk, Narwik i Falaise, Lenino, Wał Pomorski i Berlin. Czy to nie te same metody, co zapłata kolonizacją za "Solidarność"?
 • @ranger 19:57:31
  Zawsze ma Pan do wyboru międzynarodowców z Puławskiej spod znaku Jakuba Bermana. A propos:
  pytanie za sto punktów: kto był I sekretarzem, który posłał czołgi w 1956 do Poznania? Odpowiedź brzmi: Ochab!
 • @Mind Service 20:24:21
  Widzi Pan, nie wszyscy zmieniają poglądy z każdym wiatrem i każdą zmianą
  mody. Ponieważ nie chce Pan zrozumieć, że być albo nie być rozwalanej Polski polega dziś na porozumieniu Polaków, także różnych orientacji ale mających Polskę w sercu, a wszelkie dzielenia służą mnożeniu siły naszych kolonizatorów, to bez względu na Pana intencje jest Pan szkodnikiem naszej sprawy. A teraz ad Poręba: czy czuje Pan wielką satysfakcję, że reżyser "Hubala" "Polonii Restituta" "Katastrofy w Gibraltarze" jest bezrobotny a jedno za drugim powstają "Pokłosia"? I dlaczego Pan robi wszystko by mnie zdyskredytować, czyli by udaremnić powstanie filmu
  o Jedwabnem? Przecież dobrze Pan wie, z jakiej perspektywy ja pokażę ten problem? czy dla Pana przywrócenie nam ciągle szarganej godności nie jest warte rezygnacji z Pana obsesji dotyczącej mojej osoby? I dlaczego Pan wybiera sobie ten sam obiekt ataku, co Gazeta Wyborcza?
 • @B. Poręba 20:50:38
  " Przecież dobrze Pan wie, z jakiej perspektywy ja pokażę ten problem? "

  Wlasnie dlatego, ze wie to tak trzęsie portkami. A wlasciwie jego szefowie.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31