Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
6 postów 32 komentarze

Dziejowa rola Romana Dmowskiego

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

"O wojnę powszechną, o wolność ludów, o broń i orły narodowe, o grób dla kości naszych w ziemi naszej, o śmierć szczęśliwą na polu bitwy, o niepodległość, całość i wolność Ojczyzny naszej, prosimy Cie Panie!”.

 Naród przetrwał 123 lata niewoli, ponieważ zdrowa, patriotyczna rodzina była przetrwalnikiem i inkubatorem polskości. Tradycje historyczne przekazywane z dziada, pradziada, pieśni patriotyczne, legendy rodzinne, były tym intensywniej kultywowane, im rozbiorcy silniej intensyfikowali wynaradawianie, prześladowanie polskości i represje .

 
 Po drugie, kościół katolicki w zwartej masie stał po stronie narodu. Kościoły, nabożeństwa, procesje, kazania były przede wszystkim szkołą i przechowalnią języka polskiego. Pamiętajmy, że w zaborze rosyjskim, język polski wypowiadany publicznie, mógł stać się powodem zesłania czy katorgi. 
Dlatego zaborcy stosowali wynaradawianie poprzez narzucanie wiary prawosławnej i luterańskiej. Znany jest opór i prześladowanie dzieci wrześnieńskich za obronę pacierza po polsku.
 
 Po trzecie wreszcie, Polskę budowali  w sercach i umysłach narodu poeci – wieszcze: Słowacki, Mickiewicz, Krasiński, Norwid, Wyspiański.
To ich żar intelektualny i emocjonalny podgrzewał dążenia do odzyskania państwowości a ich dzieła zastępowały nie istniejące na razie państwo.
Po klęskach powstań 1831 i 1863 stawało się coraz silniejsze przekonanie, że tylko konflikt pomiędzy państwami  zaborczymi, może przynieść Polsce szanse na niepodległość.
 
 Adam Mickiewicz w Księgach Pielgrzymstwa Narodu Polskiego zawarł modlitwę
O wielką wojnę narodów:
przez rany, łzy i cierpienia wszystkich  niewolników wygnańców i pielgrzymów polskich - wybaw nas Panie!
O wojnę powszechną, o wolność ludów, o broń i orły narodowe, o grób dla kości naszych w ziemi naszej, o śmierć szczęśliwą na polu bitwy, o niepodległość, całość i wolność Ojczyzny naszej, prosimy Cie Panie!”.
 
 W tej atmosferze wyrosły dwa giganty polskiej myśli niepodległej: urodzony o trzy lata wcześniej Roman Dmowski ( 1864) i Józef Piłsudski ( 1867).
Józef Piłsudski wyrastał w kulcie powstań, zwłaszcza , styczniowego. Napisał 2 rozprawy poświęcone pierwszemu dowódcy przygotowującemu Powstanie Styczniowe, Jarosławowi Dąbrowskiemu i ostatniemu, Romualdowi Trauguttowi. Obaj byli jego idolami. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Początkowo związał się z ruchem rosyjskich rewolucjonistów. Był zesłany za udział w zamachu na cara wraz z bratem Lenina. Z zamiłowania, charakteru i programu był rewolucjonistą i konspiratorem. Wraz ze zbliżającą się wojną światową, postawił na współpracę z koalicją państw centralnych – Prusami i Austrią. Za głównego przeciwnika z wychowania i przekonania uważał Rosję. Chciał ja pobić, a później przy pomocy Anglii i Francji odzyskać niepodległość.
 
 Roman Dmowski był przeciwnikiem powstań. Uważał, ze walka w izolacji od polityki światowej jest tylko niepotrzebną utratą biologicznej substancji narodu. Uważał, że Polska musi wywalczyć sobie drogę do niepodległości, poprzez nakłonienie do niej światowej dyplomacji. Uznał, że istniejący sojusz Anglii, Francji i Rosji czyli Entanta, pokona Niemcy, które są największym, organicznym wrogiem Polski, potem zaś, Anglia i Francja wymuszą na Rosji niepodległość Polski. Jego wybór i postępowanie wynikały z innego pochodzenia. Urodził się w rodzinie kamieniarskiej z praskiego Kamionka. Twarda, ciężka praca oraz studia matematyczno przyrodnicze, kazały mu patrzeć na  politykę w sposób pozytywistyczny.
 
 Zaczął od Rosji. Stał się przewodniczącym polskiego koła w Dumie, czyli parlamencie Rosji. Szybko zaskarbił sobie uznanie ministra spraw zagranicznych Sazonowa.  Złożył na jego ręce memoriał , domagający się zjednoczenia wszystkich ziem polskich pod berłem cara. Wprawdzie memoriał nie został przyjęty, ale Dmowski otrzymał listy polecające Sazonowa do ambasad w Paryżu i  Londynie. Odbył te podróże, wszędzie składając memoriały domagające się niepodległości Polski jako rękojmi pokoju w Europie. Dotarł też do Watykanu i  USA.
 
 W 1917 założył i został prezesem Polskiego Komitetu Narodowego, który w dniu wybuchu rewolucji Kiereńskiego w Rosji, został uznany jako reprezentacja narodu polskiego, przez rządy Anglii, Francji, Włoch, Hiszpanii i Japonii, a w dniu  wybuchu rewolucji bolszewickiej, przez USA.
Wybuchu rewolucji, nie mógł przewidzieć ani Dmowski ani Piłsudski. Została wyłamana ściana w Entancie. Rządy zachodnie wstrzymywały się z uznaniem Komitetu Narodowego Polskiego, obawiając się powrotu caratu w Rosji.
Niestety biali generałowie Kołczak i Wrangel nie dopuszczali myśli o niepodległej Polsce. Lenin uczynił to przynajmniej formalnie.
 
 Powstanie Komitetu Narodowego Polskiego, umożliwiło powołanie 90-cio tysięcznej ”błękitnej” Armii Hallera. W ten sposób, Polska stała się członkiem koalicji Entanty.
Piłsudski zrozumiał w pewnym momencie , że we współdziałaniu z Niemcami zabrnął za daleko. Dlatego spowodował tzw. „kryzys przysięgowy” i sprowokował aresztowanie go wraz z szefem sztabu Sosnkowskim i osadzenie w Magdeburgu. Nie przeszkodziło to Loydowi Georgowi, wyjątkowo nieprzyjaznemu Polsce premierowi Anglii,  wypomnieć Polakom podczas kongresu pokojowego w Wersalu,  , że kiedy Anglicy i Francuzi krwawili w bojach z Niemcami, oni byli sojusznikami Niemiec.
 
 Działalność Komitetu Narodowego Polskiego doprowadziła do porozumienia z Józefem Piłsudskim, jako Naczelnikiem Państwa i wydelegowanie Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego  jako reprezentantów rządu polskiego na Konferencję Pokojową w Paryżu. Dmowski, przez cały czas utrzymywał łączność z POW na Śląsku i Poznaniu i korygował działania powstańcze, starając się postawić konferencję pokoju wobec faktów dokonanych. Ta polityka powiodła się w Poznaniu, dokąd mimo niemieckiego zakazu przyjechał i został entuzjastycznie powitany Ignacy Paderewki a represje niemieckie spowodowały wybuch zwycięskiego w końcu powstania wielkopolskiego. Na Śląsku dało to rezultat w sprowadzeniu walki powstańczej do plebiscytów.
 
 Rewelacyjne było wystąpienie Romana Dmowskiego w Wersalu w sprawie przyszłych granic Rzeczypospolitej. Mówił cztery godziny w języku angielskim. Zaczął od stwierdzenia, że był czas, kiedy Polska  była największym mocarstwem Europy i wobec tego wytyczanie granic należy rozpocząć od powrotu do sytuacji przedrozbiorowej.
Rezultatem było przyznanie Polsce Gdańska przez oficjalną komisję Cambona. Wilson gratulował Dmowskiemu tego osiągnięcia. Jednak intryga Loyda Georga i jego ministra spraw zagranicznych Balfoura,  która wykorzystała zagrożenie państw europejskich rewolucją, odebrała nam przyznany wcześniej Gdańsk.
 
 W niepodległej Polsce Roman Dmowski raz tylko piastował wysokie stanowisko Ministra Spraw Zagranicznych w roku 1923.  Nie chciał narażać państwa na rywalizację z Piłsudskim a z jego federalistycznym programem zwłaszcza dotyczącym Ukrainy, nie zgadzał się. Budował życie polityczne. Stronnictwo Narodowe, przez niego stworzone, liczyło w latach trzydziestych 200 000 członków. Był wybitnym pisarzem politycznym. 
 
 Jego „Myśli nowoczesnego Polaka” są katechizmem nowoczesnej polskości. Fundamentalne dzieła „Polska, Niemcy a Rosja”, „Odbudowanie Państwa Polskiego”, „Kościół , naród a państwo” są nie tylko aktualnymi do dzisiaj wytycznymi w sprawach geopolityki polskiej ale i koherentnym programem dla narodu polskiego, budowanym ma wiedzy o cywilizacjach i personalizmie kościoła katolickiego. Dlatego wszelkie lewackie aluzje do faszyzmu Hitlera czy Mussoliniego, dążenia do władzy dyktatorskiej i  rasizmu  są zwykłymi insynuacjami, od których autor od początku się odcinał, jako od ideologii sprzecznych z cywilizacją łacińską.
 
 Jego pojęcie narodu, który jest hegemonem wobec emanacji jego dążeń, które reprezentuje państwo, zaczyna się od persony – jednostki, która o ile jest bogatsza intelektualnie i duchowo, tym bogatszy jest naród, który jest sumą indywidualności. Indywidualności kształtują się w rodzinach ( Kardynał Stefan Wyszyński: „naród, to rodzina rodzin”). Potem jednostka bogaci swą wiedzę i ducha w szkołach, organizacjach społecznych i wreszcie staje się wartościową częścią narodu. Kto zaś szanuje swój naród, szanuje takie same prawa innych narodów, czyli całej ludzkości.  
 
 Rolę Romana Dmowskiego w życiu polskiego narodu  najwyżej ocenił stalinizm, skazując jego dzieła jak i dzieła Piłsudskiego , na polityczny indeks. Obaj równorzędni twórcy niepodległości Polski  zostali uznani za niebezpieczne detonatory polskiego patriotyzmu.  
 
Bohdan Poręba.Zwracamy się do polskich Fundacji i Stowarzyszeń w kraju i poza jego granicami, a także do polskich firm i osób fizycznych o masowe przyłączanie się do współtworzenia filmu o tymczasowym tytule „Obronić prawdę”. Podajemy konto:
 
PKO BP S.A. 3 Odział we Wrocławiu

Nr konta: 4  1020  5242  0000  2002  0306  8905

Odbiorca wpłaty: Fundacja „Polskie Gniazdo” : 50-433 Wrocław ul. Generała Ignacego Prądzyńskiego 26B

Dla wpłat z zagranicy:

Kod SWIFT: BPKOPLPW
IBAN: PL84102052420000200203068905

Więcej informacji na temat filmu
 
 
 
 
 
 
 

KOMENTARZE

 • @ranger 07:19:12
  Pitolicie rendzer od samego rana ( u was to pewnie juz po obiedzie).
  Dmowski to NAJWIĘKSZY MĄŻ STANU w XX w.

  Ja rozumiem postawę Pana Poręby ale nie do końca się zgadzam.
  Tylko tyle. O anty-zasługach Piłsudskiego było już dużo a niechciałbym wypaczać przesłania notki.

  Ze spraw narodowych to sie musicie doedukować, rendżer :)
 • @ranger 07:19:12
  Nie myślałem że w tak wyczulonym na polskość punkcie mogę się z Panem zgadzać. Odkopywanie w ten sposób historii i próby wcielania jej w życie współczesne jest tylko i wyłącznie oznaką indolencji myślenia i działania. Powielanie działań które były dobre za naszych ojców lub dziadków nie są właściwe a wręcz może i szkodliwe w okiełznaniu świata współczesnego. Mimo że współczesne patriotyczne cele i hasła
  nie różnią się od tych dawnych świat jednak poszedł na przód. Tak wiec naśladowanie postaci historycznych wydaje się troszkę śmieszne. Świadczy o braku jakiej kolwiek koncepcji na odbudowę zdrowej, opartej na sprawiedliwości i wierze Polski.

  hasło na dzisiaj:
  Przestańcie kopiować historie, zacznijcie myśleć samodzielnie. Bozia nie tylko Dmowskiemu lecz także i Wam dała rozum!
 • Znów banały
  Repetytorium z historii dla gimnazjalistów.
  A może by tak coś od siebie? Jak ocenialiście Dmowskiego na zebraniach Towarzystwa Przyjaźni Polsko - Radzieckiej?
  pozdrawiam
 • @ranger 07:38:11
  " Znacie sie na polityce slabo, ktos by powiedzial "gowno chlopu nie zegarek".

  Skoro wy tak rendżer mówicie to znaczy, że mogę być dumny ze swojego sprytu politycznego :D)))
 • @ranger 07:38:11
  "gowno chlopu nie zegarek".

  Oj , randżerku, randżerku!

  Taki z ciebie chłop, jak Twój zegarek.
  Znaczy - tylko po męskim zegarku da się ciebie określić jako "chłopa". Reszta to gender-ciota. I tak też ta znajomość polityki.
 • Autor
  Obecnie potrzeba nam połączenia (ponownie) obu nurtów prowadzących do odbudowy polskości - i wersji "jagiellońskiej", na której opierał się Piłsudski, a do której nawiązuje PiS, i wersji narodowej Dmowskiego.

  Jak to widzę?
  Polskę może odbudować wspólna idea budowy Rzeczypospolitej, która będzie Matką dla wszystkich mieszkańców, którzy chcą współżycie oprzeć na zasadach równego traktowania, czyli dostrzeganiu "bliźniego" we współmieszkańcach, a nie konkurenta. Także całą przyrodę, Dar Boży umożliwiający nasze istnienie - należy traktować z szacunkiem.

  To idea Jagiellońska - pozwalająca na kulturową odrębność regionalną, a nawet federacyjną strukturę organizacyjną opartą na wartościach bazowych.

  Jednak należy zauważyć, że wartości bazowe zostały zachowane najlepiej w narodzie polskim. Stąd inicjatywa odbudowy Rzeczypospolitej może wyjść jedynie z ruchu narodowego.

  Jest jednak pewne ale...
  Otóż za czasów Dmowskiego - "siłą przewodnią" Narodu Polskiego było ziemiaństwo, które kultywowało tradycje Rzeczypospolitej.
  Obecnie - nie ma już ziemiaństwa. Nie ma polskich elit myślących w kategoriach wspólnotowych.
  Wartości zostały zachowane "w ludzie". Dlatego na tak rozumianej bazie można rozpocząć odbudowę.
  Tę zaś trzeba zacząć od ponownego zdefiniowania celów tworzenia nowej Rzeczypospolitej.
  Pod takim kątem proszę analizować ideę Cywilizacji Polskiej i wynikającej zeń Polskiej Racji Stanu.
  Jesli to stanie się jasne - można zacząć proces tworzenia na bazie struktury rozproszonej, czyli kształtowania egalitarnej elity.

  Pozdr.
 • UWAGA !!!!!!!!! OSTRZEŻENIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Otrzymałem list od NowyEkran.pl (na który nie da się odpowiedzieć, bo użytkownik jest niewidoczny w adresach poczty), w którym jest propozycja założenia jakiegoś ruchu społecznego w opozycji do Kościoła informuję:

  Nie rozumiem tej opozycji wobec Kościoła ?

  Przecież Kościół jest jedyną NAPRAWDĘ NIEZALEŻNĄ organizacją w Polsce: składa się z ludzi, którzy podjęli niezwykłą decyzję w swoim życiu i zrobili ją w młodym wieku, gdy myśli się idealistycznie.

  Oczywiście tam też są "agenci wpływu". Ale mimo wszystko księża są o wiele bardziej wiarygodni, niż jakakolwiek partia czy organizacja.

  Nie są w stanie np. przekazywać swoich majątków dzieciom (nawet, gdyby je mieli). Kościół Powszechny jest prawdziwie powszechny i społeczny. Musiałbym chyba zwariować, żeby zaufać organizacji zawiązanej na portalu internetowym założonej przez kilkunastu nieznanych mi ludzi, podczas gdy do dyspozycji mam wielomilionową i tysiącletnią instytucję ...

  Dziękuję, ale nie skorzystam ...

  p.s. kto się kryje za nickiem NowyEkran.pl ???

  i cytat z tego listu:
  "Oddzielenie od KRK - to wskazanie, że te struktury nie dotyczą powiązań z Kościołem, a są nastawione na pracę na rzecz całego społeczeństwa. Jednak Kościół nie może ich atakować - bo jest odwołanie do Ewangelii."

  Czyli jesteśmy świadkami CYNICZNEGO wykorzystywania Ewangelii do tworzenia antykościelnego ruchu ...
 • @Ultima Thule 08:35:54
  "... CYNICZNEGO wykorzystywania Ewangelii do tworzenia antykościelnego ruchu ..."

  Kosciół dawno już odszedł od Ewangelii, nie zauważyłeś ?
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:26:02
  Już teraz zrozumiałem, o co chodzi z tą "intronizacją Chrystusa na króla Polski":

  oto cytat z dzisiejszego maila od NowyEkran.pl:

  "Oddzielenie od KRK - to wskazanie, że te struktury nie dotyczą powiązań z Kościołem a są nastawione na pracę na rzecz całego społeczeństwa. Jednak Kościół nie może ich atakować - bo jest odwołanie do Ewangelii."

  A więc chodzi o to, żeby "uniemożliwić Kościołowi ataki na koncepcję Cywilizacji Polskiej". Taka cyniczna zagrywka, której sensem jest stworzenie sytuacji WIELOBIEGUNOWEJ. Taki pierwszy etap ROZPIERDALANIA polskiego społeczeństwa. Jak już się zrobi wiele ośrodków kreowania idei. Jak się złamie monopol Kościoła na reprezentowanie Chrystusa na Ziemi (TEJ ziemi), to dalej pójdzie łatwo. Można wtedy będzie podważyć legitymację Kościoła i księży do przewodzenia społeczeństwa.
 • @ranger 10.01.2014 07:19:12
  Jeśli można:

  Piłsudski wyjechał do Japonii podczas wojny japońsko-rosyjskiej chcąc namówić Japończyków do wsparcia planowanego przez siebie powstania.

  Idea nie tylko wtedy bezsensowna, ale prawie zbrodnicza.

  Nie wiadomo dokładnie na ile, na brak poparcia dla tego pomysłu ze Japończyków miał wpływ Dmowski - prawdopodobnie Japończycy zrezygnowali sami z siebie.

  "Krecia robota" Dmowskiego w Japonii miała na celu uchronienie Polaków przed bezsensownym i niepotrzebnym "upustem krwi".
  Piłsudski miał tu "lekkiego świra".

  Ponadto takie powstanie mogłoby w pewnym stopniu wpłynąć na poprawę stosunków Rosji z Niemcami i Austro-Węgrami, co byłoby dla Polski niezmiernie szkodliwe.

  Właśnie w wyprawie obu polityków do Japonii widać jak w soczewce różnice między polityką odpowiedzialną, a awanturniczą.

  ----

  Odnośnie aktualności pism Dmowskiego. Oczywiście że przez ostatnie 100 lat Europa się "troszeczkę" zmieniła :-)

  Niemniej jednak nie aż tak bardzo.

  Poza tym, że Austria nie odgrywa takiej roli w polityce jak wtedy i Bałkany wyglądają trochę inaczej, to "geopolityka" w XXI wieku niespecjalnie różni się od tej z przełomu wieku XIX - XX.

  Dlatego wiele z sądów Dmowskiego pozostaje do dziś aktualnych.

  Chyba, że ktoś wierzy, że w XXI wieku Niemcy i Rosja o niczym więcej nie marzą, tylko o tym by Polska była niezależna oraz silna gospodarczo i militarnie.

  Bu ha ha ha.
 • @radzioron 08:50:50
  Czy to "chamował" to od chamstwa?

  Naucz się "Polaku" języka polskiego.
 • @nonscolar 08:58:45
  uciekło - "strony"

  Powinno być ze strony Japończyków.
 • @Ultima Thule 08:35:54
  Też podobne brednie na maila dostałem.
 • @SpiritoLibero 08:39:22
  ale każde pokolenie księży jest NOWYM POKOLENIEM i nawet, jak poprzednie od czegoś odeszło, to nowe wcale nie musi powtarzać tego błędu.

  Wolę instytucję naturalną całego narodu, niż klikę blogerską założoną w 10 minut przez internet ...

  Nie porównuj pchły do słonia ...
 • @radzioron 09:16:58
  Napisał Pan (cytuję)
  -
  Dmowski powiedział - „Gdybym miał 150 mln rubli miałbym w dupie Watykan”
  -

  Bardzo to ciekawe. Można prosić o źródło?

  Bo trochę książek i artykułów Dmowskiego, o Dmowskim jak również trochę Wańkowicza czytałem. I nie przypominam sobie, bym gdzieś trafił na ślad takiego cytatu. A czytałem także opracowania historyków bardzo Dmowskiemu niechętnych.

  Sam cytat nie pasuje do Dmowskiego charakterologicznie.

  Oczywiście prosząc o podanie źródła nie chodzi mi o Demotywatory, ani "nawiedzonego lewaka" w blogu na Gównie Wyborczym lub czymś podobnym, tylko o materiał, który można przejrzeć w bibliotece.

  Z kolei ja zamieszczę cytat (specjalnie dla Pana) -

  "Internet jest nadziany dupkami jak dobra kasza skwarkami."
 • Dmowski....
  To absolutnie lektura podstawa dla każdego świadomego Polaka. Można się zgadzać lub nie, ale bezwzględnie trzeba znać. Skala opluwania go i oczerniania przez różnej maści swołocz ze wschodu, zachodu i znad Jordanu oraz nasze niezawodne rodzime zaprzaństwo, jest (jak zawsze) wprost proporcjonalna do jego WARTOŚCI dla narodu Polskiego.

  pozdrawiam
 • --------ZBRODNIĄ na NARODZIE POLSKIM -----jest !!!!!!!!!!!!!!
  ---------------mieszanie się religii /kościoła do polityki ------------------------------TO KOŚCIÓŁ !! jego ludzi i wyznawcy watykańscy -UNIEMOŻLIWIAJĄ od stuleci Polsce !!
  -------------PROWADZENIE ROZSĄDNEJ PRO POLSKIEJ polityki
  -------------SKŁÓCAJĄ NARÓD
  -------------DOPROWADZILI do PODWÓJNEJ MORALNOŚCI Polaka
  -------------UPADKU Polski !! i wymazania z pamięci Narodu kilku tyś.lat jej istnienia jako PAŃSTWA

  -----CZAS DAĆ Polsce WOLNOŚĆ !!! ODDZIELIĆ KK polski - od Watykanu i POLITYKI ----KAJDANY WATYKANU czas ZRZUCIĆ !!

  ----Polaku !!! podaj 1 przykład -JEDYNY ! kiedy to Watykan uczynił coś DOBREGO dla Polski i jej Narodu !!
 • @Madara 10:28:36
  Skupianie się na przecenianiu roli i myśli jednego człowieka prowadzi do upadku. Jego wywody jakoś nie pomogły w 1939r. Nie ochroniły przed łapami ZSRR. A może mamy zwalać nasze 1795 i by-by Rzeczpospolita bo Dmowskiego nie było? Stawianie sytuacji w świetle "Dmowski albo bolszewik" nie rożni pana niczym od tych właśnie bolszewików.
  Co więcej, ludzie czytają i coraz bardziej Dmowskiego odkrywają a w realu coraz więcej Polsce biedoty przybywa a Polacy zdani są na laski sąsiadów. Dochodziły mnie słuchy ze w Polsce lata 1990~2000 była wielka moda na Piłsudskiego. W czytaniu książek i stawianiu pomników każda wieś chciała chciała być lepsza. ....a ja się pytam i co z tego zapatrzenia wynikło? Ze Polska na dzień dzisiejszy praktycznie Armii
  nie ma?
  Nie tędy droga.
  Historię swoją trzeba znać i wyciągać z niej wnioski. Bez niej kraj nie będzie istniał. Ludzie wiedzą kim był Dmowski i jakie są jego poglądy. Czerpanie jednak wzorów jest wielce ryzykowne gdyż nie jest wtopione w dzisiejsze realia. Jak już wcześniej napisałem, ludzie często zasłaniają się historycznymi wzorami tylko dla tego gdyż nie mają najmniejszego pomysłu na lepsze.
 • @Stara Baba 11:05:27 - BOHDAN PORĘBA ZAPOMNIAŁ...
  wspomnieć o Układzie z Dorotheenstrasse omawiając dziejową rolę Dmowskiego. Nieładnie.
  Panie Reżyserze, proszę się poprawić! I nigdy więcej o tej dziejowej sprawie nie zapominać.
 • Ludzie nie opluwajmy się nawzajem!
  Prawdziwym problemem polskiej rzeczywistości jest brak lidera typu Piłsudski.Mieliśmy takiego w postaci śp.Andrzeja Leppera,który potrafił skupić wokół siebie chłopski elektorat.Stało się to dzięki determinacji,osobistemu oddaniu i szczerości śp.Leppera.Niestety media i służby zrobiły swoje a morderca sznurkiem od snopowiązałki dokończył dzieła.Musimy wyciągać wnioski z historii i tej Piłsudskiego jak również Leppera.
  Wprowadzenie stanu wojennego spowodowało brak komunikacji pomiędzy strajkującymi ośrodkami w Polsce.Solidarność była jeszcze nie przygotowana na przejęcie władzy a ruch solidarności nie był jeszcze tak powszechny w całej Polsce.Wiedział o tym Jaruzelski i Kiszczak i to dla tego wprowadzili stan wojenny.
  Obecnie dalej poparcie dla opozycji nie jest powszechne a i lider nie jest tej klasy co Piłsudski nie mniej jednak najważniejszym jest budowa struktur,komunikacja,budowa zaufania po to aby po podjęciu działań bezprawnych przez reżim stanąć razem nie tylko w Warszawie ale w całej Polsce osłabiając w ten sposób działania policji i wojska.Struktury,jedność i komunikacja to podstawa bo ta władza zdolna jest do wszystkiego!
 • Czy każde historyczne kłamstwo wpływa na losy narodu i państwa?
  Proszę podać miejsce i datę, gdzie Piłsudski zasłużył się dla Polski w odbudowie i odzyskaniu przez Polskę i Polaków politycznej i państwowej niepodległości po 123 lata zaborów?

  Czy coś takiego w życiorysie Piłsudskiego miało w ogóle miejsce i się kiedykolwiek wydarzyło?

  ps

  Wałęsa obalił sam komunę, a Piłsudski sam odzyskał dla Polski niepodległość i suwerenność państwową?

  Jednemu i drugiemu stworzono mit wyzwoliciela i wybawcy Polski, jeden i drugi spocznie na Wawelu w krypcie pod dzwonami, tak jak Lech Kaczyński wraz ze swoją żoną?

  ps

  Historię narodów piszą zwycięscy a nie pokonani. :)
 • @radzioron 11:57:48
  Spieprzaj do swojego guru, który - "pierdoli, nie rodzi".
 • @Paweł Tonderski 12:01:55
  Proszę Pana.

  I Piłsudski i Dmowski, w odróżnieniu od znacznej części dzisiejszych polityków, niezależnie od tego, co by nie sądzić o ich wyborach politycznych, byli polskimi patriotami.

  I naprawdę, nie trzeba wcale szukać czym i gdzie Piłsudski zasłużył się Polsce i odzyskaniu niepodlagłości. Wystarczy trochę poczytać.

  pozdrawiam

  PS. Trochę uszczypliwie - Historię narodów piszą zwycięzcy.
  Zywcięscy łączą się z podobnymi sobie w bulu i nadzieji.

  :-)
 • @Stara Baba 11:05:27
  No nie wiem, ja tu nie wiedzę sporu. Tak jakby Pan chciał być filologiem angielskim i nie czytał Szekspira. Wytykał że pisał staroangielskim i nieaktualny jest w dzisiejszych czasach albo go Pan nie lubi itd. Byłby Pan po prostu kiepskim filologiem angielskim.

  Powtórzę więc, można Dmowskiego lubić albo nie, doceniać jego rolę albo nie, ale trzeba go znać, aby być świadomym Polakiem. Przyszłość jest skutkiem przeszłości, nic Pan nie wyduma na przyszłość jak Pan błędnie zinterpretuje przyszłość. Do świadomego zrozumienia narodu Polskiego i jego historii Dmowski jest lekturą obowiązkową.

  pozdrawiam
 • @nonscolar 12:12:52
  To może pan odpowie konkretnie na moje pytania, zamiast tego "bulu i nadzieji", które to słowa napisał człowiek odwołujący się do Sanacji i do czynu zbrojnego Piłsudskiego?

  To i kolejnemu prezydentowi wszystkich Polaków zamierzacie wystawiać pomniki?
 • @Paweł Tonderski 12:17:49
  Panie Pawle.

  Pomijając to, że nie bardzo rozumiem długie pytanie, które Pan mi zadał, to chyba mnie Pan nie zrozumiał.

  pozdrawiam

  I przepraszam, ale nie będę udowadniał, że nie jestem słoniem.
 • @nonscolar 12:29:01
  Piłsudski ma swoje pomniki, Wałęsa już ma swoje lotnisko noszące jego imię, a wkrótce będzie miał i swoje pomniki, Lech Kaczyński też będzie miał już wkrótce swoje pomniki, a Komorowski to człowiek sanacji i on tego wcale nie ukrywa, to też piewca czynu zbrojnego Piłsudskiego i jego wyjątkowej roli w odbudowie wolnej i suwerennej Polski, a dokładnie Judeopolonii.

  w II RP to właśnie sanację świadomi Polacy nazywali żydokomuną, i obecnie Polacy powinni wreszcie zdać sobie z tego swoją sprawę.
 • @nonscolar 12:29:01
  Tytuł artykułu dotyczy Dmowskiego i jego roli dla Polski, a my zajmujemy się Piłsudskim, który był zwykłym bawidamkiem, egocentrykiem, człowiekiem przepełnionym nienawiścią do Polski i Polaków, ale także cholerykiem wpadającym bardzo często w nieuzasadniony gniew?

  Może w takim razie tytuł artykuły powinien nosić zupełnie inny tytuł?
 • @nonscolar 12:12:52
  To polski patriota chce z Polski uczynić żydowską kolonię, ale także przeprowadza przewrót wojskowy, w którym przelewa się polską krew, a czyni to przy wsparciu komuny, żydostwa, i innych mniejszości narodowych mieszkających ówcześnie w granicach II RP? Po czym opozycję polityczną, ich głównych działaczy wsadza do więzień, w tym do obozu koncentracyjnego - Berezy Kartuskiej, a innych zmusza do emigracji z Polski - Korfanty, a cały ruch narodowy zmusza do działania w konspiracji, tak jakby polska nadal była pod zaborami?

  Czy tak czyni Polak i polski patriota?
 • @Paweł Tonderski 12:37:45 @Paweł Tonderski 10.01.2014 12:45:00
  Niech Pan nie żartuje

  Komorowski - piewca sanacji?
  Przepraszam, ale musiałem wyjść spodnie zmienić, bo się ze śmiechu posikałem.

  Komorowski, to figura zupełnie innej kategorii - gdzieś na antypodach polskości.

  To co Pan napisał o Piłsudskim, świadczy tylko o Panu. Niestety nie najlepiej.

  Pisze to Panu ktoś, kto bynajmniej piłsudczykiem (z przekonań) nie jest.

  pozdrawiam

  nonscolar
 • @Paweł Tonderski 10.01.2014 12:51:20
  Ponieważ widzę, że znowy włączyli program pod nazwą "Marek Cipski" i nie zaktualizowali ani bazy ani algorytmu, pozwolę sobie na tym zakończyć udział w dyskusji pod tym postem.

  Pozdrawiam serdecznie

  I proszę uwierzyć - patriotyzmu Piłsudskiemu odmówić nie można.
 • @nonscolar 12:55:27
  Niestety ale tak, może trudno w to uwierzyć, ale tak jest. :))

  A czemu pan taki zdziwiony? Czy anty Polak będzie popierał innego wielkiego Polaka, czy agenta i wroga Polski?

  A tak poza tym, co pan na dalsze moje zarzuty postawione przeze mnie względem pańskiego patrioty?

  Może za sto lat inni Polacy też będą stawiali znak równości pomiędzy Lechem Kaczyńskim a Bronisławem Komorowskim? Przecież może dla nich to też będą mimo popełnianych przez nich błędów polscy patrioci?

  Tak jak obecnie niektórzy z nas stawiają znak równości pomiędzy Dmowskim a Piłsudskim, tylko że nikt z tej trójki nie dorównuje nawet do pięt Dmowskiemu. :))))))
 • -------------------WATYKAN i POLSKA
  http://www.youtube.com/watch?v=xHOL865xcmg
 • @Stara Baba 07:45:09
  Mam poważne wątpliwości..

  --------------
  Ultima Thule 10.01.2014 08:39:44
  Jaki pierwszy? Najmarniej - nasty..

  ----------------
  Stara Baba 10.01.2014 11:05:27
  Oj tam, oj tam. Za to można sobie ulepić rucha na franczyzie i to jest to o co chodzi.:)

  ------------------
  Paweł Tonderski 10.01.2014 12:51:20
  Dziękuje. Wraz z wcześniejszą wypowiedzią, więcej mi nie trzeba. Gdybym kiedykolwiek jeszcze, wziął Tondzia na poważnie, proszę mi te wypowiedzi przypomnieć.
 • @Paweł Tonderski 12:51:20
  nie musiał robić z polski żydowskiej kolonii bo,już była czymś takim, ze znacznym udziałem rosji, która wprowadziła dla żydów granicę osiedlenia itd. tak samo dzisiaj rosja sprzyja przekształceniu polski w judeopolonię , w czym współdziała z niemcami i żydami przeciw państwu słowiańskiemu. o przewrocie majowym to ty nie masz pojęcia. państwa zaborcze przez 200 lat chodowały i futrowały w polsce swoje agentury, mogące działać pod postacią każdej opcji i dopiero zamach majowy je unieszkodliwił. i zaczął budować autentyczne polskie elity. powiedz mi kto dziś rządzi w polandii?. no widzisz, bo nie było zamachu majowego. jeżeli oskarżasz piłsudskiego o zbrodnie, to tym bardziej możesz oskarżyć mieszka 1 i bolesława chrobrego. bo występowali przeciw słowianom jako sojusznicy niemiec. dmowski był bardzo przyzwoitym i zasłużonym człowiekiem, może najbardziej przyzwoitym i najbardziej zasłużonym, ale on by polski nie wskrzesił. zrobił to piłsudski , który miał swoje wady, błędy i upadki, ale był tym geniuszem, który umiał się znależć w swoim momencie dziejów i zmienił ich kierunek. a porównywanie tych buli z sanacją jest chyba czymś więcej niż głupotą - nalęży do obowiązków?
 • @ranger 08:30:51
  na zamieszczonym zdjęciu Einstein puka się w głowę, pochylając się nad rewelacjami rangerów
 • @Ultima Thule 08:35:54
  Tez otrzymałem; równie wiarygodne i także odrębne są struktury innych państw np. Niemiec, Rosji...
  Jak to się ma do PRS?
 • -----dziecinada ?? NIE ! mili Państwo -to !! NASZA polska historia
  ----jak myślicie -kim jest tajemniczy DON PEDRO ??? -tak ! tak ! to KLER!!

  http://www.youtube.com/watch?v=dGc5HYKlTcA&feature=related
 • @ranger 07:19:12
  Podziwiam odwagę połączoną z ignorancją. Określić największego i najbardziej nowoczesnego polityka jako tego, któremu nie za bardzo się wiodło? Który podczas niewoli stworzył Komitet, który wszystkie najważniejsze państwa uznały za oficjalne przedstawicielstwo narodu polskiego? Czyli rząd Polski na obczyźnie? Który dzięki temu stworzył 90 000 armię Hallera, dzięki której staliśmy się członkiem najsilniejszego sojuszu Europy - Ententy? Z którym rozmawiali wszyscy znaczący politycy świata? Który w Wersalu wywalczył polskie granice, odwołując się do czasów przedrozbiorowych? Który rozpoczął organizację w niewoli, a która jako Stronnictwo Narodowe liczyła w latach trzydziestych 200 000 członków? Który dziś należy do kanonu polskiego piśmiennictwa politycznego?
 • @ranger 07:19:12
  Dramat polega na tym, że tak wielu blogerów ciągle "wypracowuje coś własnego w odniesieniu ndo dzisiejszych czasów" a nie chce korzystać z doświadczeń ludzi, którzy stworzyli państwo polskie, na których powinniśmy się uczyć. Bo nie będzie Polski, jeśli nie będzie ciągłości politycznej, kulturowej, historycznej. Nie ma prawa wypowiadać się o polityce polskiej ten, kto nie zna historii, Modrzewskiego, Skargi, Mochnackiego, Dmowskiego, Piłsudskiego. Wszystkie brane z sufitu pomysły mogą prowadzić do coraz większego zamętu.
  Bohdan Poręba.
 • @B. Poręba 19:01:24
  Ale czasy sie zmieniają i metody pewnie też.
 • @ratus 08:02:15
  Zdziwi się Pan bardzo, ale naruszę schematyzm Pana myślenia. Np. TPPR
  zorganizował sesję naukową na temat 17 września. A ja nie mam sie czego wstydzić, bowiem zajmowałem sie w tej organizacji kulturą i doprowadziłem
  do ekspozycji wielu dziekieł polskiej kultury w Rosji. Także popularyzowałem naljepsze dzieła rosyjskiej kinematografii w Polsce: np. "Los człowieka", " Ballada ożołnierzu". To były filmy, które swym niezwykle głebokim humanizmem podbiły cały ówczesny świat z USA włącznie.
  Bohdan Poręba.
 • @ratus 08:02:15
  Znowu zachwieje pańskim schematyzmem. Mam za sobą film "Polonia Restituta". Część zdjęć realizowałem w Rosji. Aby zyskać pozwolenie na zdjęcia, trzeba było posłać scenariusz, a potem spotkać się z komisją historyków, od których zależała zgoda na zdjęcia. Zapamiętałem bez trudu nazwisko profesora - Kastiuszko, który wypowiedział się z uznaniem o scenariuszu a jedyną jego uwagą było: Dmowski dobrze przedstawiony. Dbajcie tylko, by Piłsudski nie wyszedł na jedynego dawcę polskiej niepodległości.
  Bohdan Poręba.
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:26:02
  Bardzo dziękuję za ten głos.Czas przerwać jałowe spory i dążyć do jedności. Jeśli stalinizm niszczył dzieła Dmowskiego i Piłsudskiego, to znaczy, że obaj są nam niezbędni. Ich spór polegał na różnych koncepcjach walki o niepodległość. Kto dziś ma koncepcję odzyskania Polski? Koncepcję Polaka? Koncepcję funkcjonowania Polski w świecie, na zasadach innych niż wasalne albo wobec wschodu, albo zachodu. A gdzie Polska? Z kim i w jakim celu? Nie zgadzam się tylko z Pana analizą społeczną. Rzeczpospolita szlachecka po powstaniach i przez rewolucję agrarno przemysłową, przeistaczała się. Zubożała po powstaniach szlachta szukała miejsca w miastach i przekształcała się w inteligencję. I była silna wieś dworsko-chłopska. Dmowski działał równolegle z Witosem. Razem tworzyli rząd. To był potencjalny układ społeczny, w którym Dmowski siał i zasiał swoje ziarno.Bohdan Poręba.
 • @B. Poręba 19:11:22
  podział na endeków i piłsudczyków dziś nie ma żadnego sensu. każdy fundamentalny podział wśród polaków służy tylko wrogom. powracając ciągle do tego starego antagonizmu zachowujemy się, jakbyśmy byli bezradni wobec rzeczywistości, jakbyśmy nie potrafili sami ocenić co jest dziś dla nas ważne. z okularami piłsudczyzny albo endecji na oczach jesteśmy ślepi i zdatni tylko do rozgrywania nas . i dmowski i piłsudski reprezentuję jakieś wielkie pozytywy. musimy zwrócić się do tego, co nas łączy i skupić się na własnych śiłach przede wszystkim. dziś polska nie jest pod klasycznym zaborem, nie ma ententy ani państw centralnych, ani carskiej rosji. nie stosujmy więc starych kliszy. róbmy to, co możliwe dziś, jak dmowski, ale także przygotowujmy się do zrobienia rzeczy dziś nie realnych , jak piłsudski. szanujmy obu i siebie nawzajem.
 • @nonscolar 08:58:45
  Historia, której niektórzy blogerzy chcą się wyprzeć, uczy nas, że pokonane Niemcy, po nie wielu latach wybrały Hitlera i stały sie mimo zakazów Wersalu potęgą militarną. Dziś coraz częściej mówia, ze stały się ofiarą wojny a Polaków pokazali w serialu jako "polnischen banditten". Na portalu NE jest cenny materiał o Świnoujściu. Działa Steinbach i Centrum Wypędzonych. Czy daleko jesteśmy od powtórki z historii? Cele podstawowe mocarstw są niezmienne. To tylko małym państwom, zwłaszcza o rozchwianej tożsamości, podlegającym akcji wynaradawiania, że świat łatwo się zmienia a państwa zapominają o swych misjach dziejowych.
  Bohdan Poręba.
 • @B. Poręba 19:43:42
  niemcy stały się potęgą militarną mimo postanowień wersalu, bo im na to pozwolono. zachód mógł bardzo łatwo i niskim kosztem interweniować w niemczech, ale tego nie zrobił. pozwolił dojść do władzy hitlerowi, wzmocnić mu się przez anschluss austrii i zajęcie chech, a w końcu podbicie polski, dlatego , że niemcy stanowiły jedyną siłę mogącą obronić europę przed rosnącym potencjałem sowieckim. podobnie z tego względu usa odbudowały niemcy po wojnie.
 • @Madara 10:28:36
  Zgadzam się z Panią w stu procentach. GUS podaje, że przeciętny Polak czyta pół książki rocznie. Czytanie Dmowskiego wymaga wysiłku
  intelektualnego. Kto z wściekle ujadających blogerów czytał Jego dzieła? A co będzie teraz, gdy zbrodniarze z tzw. ministerstwa oświaty wykastrowali z lektur Mickiewicza i Sienkiewicza? O czym będzie można z Polakami porozmawiać? Jak już nie będzie kościoła - wg. dążeń niektórych? Nie będzie naszych Wielkich, bo za "dobrą" poradą powyrzucamy ich na śmietnik? Nie będzie blogerów bo za podpuszczeniem husbary się pozagryzają? Pozostanie tylko gender!
  Bohdan Poręba.
 • @B. Poręba 19:55:56
  W komentarzu do @Madara napisałem:
  "Historię swoją trzeba znać i wyciągać z niej wnioski. Bez niej kraj nie będzie istniał. Ludzie wiedzą kim był Dmowski i jakie są jego poglądy. Czerpanie jednak wzorów jest wielce ryzykowne gdyż nie jest wtopione w dzisiejsze realia."

  Jakie są więc realia? Dmowski i Piłsudski walczyli o wskrzeszenie Polski
  oraz zabezpieczenie jej istnienia.
  My zaś naszą Polskę mamy względnie wolną i niepodległą. Bronic jej musimy o zgrozo przed ludźmi którzy razem z nami wyrośli i grali w piłkę. Przed naszymi kolegami z podwórka. Przed ludźmi politycznie głupimi, błaznami, sprzedawczykami oraz złodziejami. Dzisiejszymi czasy w pierwszej kolejności to nie obce państwa są naszym utrapieniem lecz z krwi i kości rodzimi nie mający za grosz rozumu politycy. To oni niszczą Polskę.
  Tak wiec znaleźliśmy się w zgoła odmiennych sytuacjach jak wyżej wymienieni. Nie ma możliwości wzorowania się na ich działaniach gdyż sytuacja jest diametralnie różna. Absolutnie nikt tu nie sugeruje puszczenia tych ludzi w niepamięć. Musimy jednak stosować różna od Dmowskiego i Piłsudskiego terapię.
 • @Skanderbeg 15:43:35
  Skąd ta zapiekłość i jednostronność? Cieszy mnie Pana szacunek dla Dmowskiego. Ale przeciwstawiać go Mickiewiczowi? Dmowski był człowiekiem ogromnej kultury i wiedzy? Skąd ta kultura? Przecież nie nabył jej przy oglądaniu insektów pod mikroskopem? Naprawdę sądzi Pan, że nie zachwycał się "Dziadami"? To w jakim celu "nasze" ministrowe wywalają Sienkiewicza i Mickiewicza z lektur? Po to, by młodzi Polacy byli mądrzejsi? Polski pozytywizm, racjonalizm nie wyrasta na nicości. Jest wnioskiem wyciągniętym z przerostów romantyzmu. I z konkretnej sytuacji. Przypomniało mi się,jak przed paru laty Fundacja Batorego zrobiła sesje, z wynajętym licealistą, który w imieniu całej młodzież protestował przeciw nauczaniu o Mickiewiczu czy Słowackim, bo uczą nacjonalizmu!Serio w życiu człowieka, narodu i patwa konieczna jest harmonia i poczucie ciągłości.Bohdan Poręba.
 • @B. Poręba 19:31:46
  W stwierdzeniu, że szlachta szukała swego miejsca w miastach ( to taki ogólnik) - to jest faktem.
  Tyle, że nie o to mi chodziło.
  Raczej o to, że ziemiaństwa nie ma i nie ma polskiej inteligencji też.
  I jedni i drudzy, w swej masie - bo jednostki się uchowały, zostali zlikwidowani przez system sowiecki. Dobrze Pan wie o czym piszę.

  Dlatego oczekuję odniesienia do teraźniejszości a nie rozważań o stanie wsi za czasów Dmowskiego.
  Proszę wskazać na jakiej grupie społecznej należy oprzeć odbudowę Polski?
  Czy, piszący tu także przedstawiciele arystokracji jak Katogoria - Iza Rostworowska, to wg Pana kandydatka na sztandarową postać ruchu?
  A może inne z tej grupy?

  A przecież - chodzi nie o pojedyncze osoby a o całą klasę społeczną. Da się z nich uzbierać elita?

  Zatem - - proszę wskazać kierunki. Bo ja swoje robię bez oglądania się na innych.

  PS. Widzieliśmy się w Poznaniu na drugim spotkaniu KNP.
 • @koniecPOLSKI 20:01:18
  Czekam na maila od Pana.
  b.poreba1@gmail.com
 • @Skanderbeg 22:23:36
  no właśnie, pokazałeś czym jest twoja cywilizacja. po prostu używasz słowa cywilizacja na określenie chamstwa i głupoty.
 • @Skanderbeg 22:57:28
  no to jest właśnie sytuacja , w której endeccy doktrynerzy napakowali do słabej głowy swoje wszystko objawiające i wyjaśniające banialuki. tak właśnie ''myśl narodowa'' staje się teorią pacanowską - zwykłą nawiedzoną sektą. i nie ma nic wspólnego z budowaniem jakijkolwiek wspólnoty większej niż grupa pryszczatych gówniarzy. napisz durniu ''pana tadeusza'', napisz ''dziady'' pajacu
 • @B. Poręba 22:26:04
  w czasie tej pisaniny obejrzałem pana ''polonię restitutę'' chyba już trzeci raz w życiu, ale, mam nadzieję , na pewno nie ostatni. znakomity film. bardzo mało jest tak dobrych filmów. chciałem panu bardzo za ten film podziękować. jest nieporównanie lepszy niż filmy o naszej historii robione w okresie tzw. IIIRP.
 • @B. Poręba & @moher 19:55:56 & @Stara Baba
  Dzięki Panowie za dobre słowo i ogromnie cieszę się ze Pan Poręba włączył się do dyskusji.

  Czy Dmowski jest aktualny, i ma przełożenie na współczesne problemy? Uważam że tak, jak najbardziej, zresztą nie tylko on, wystarczy poczytać np. kazania sejmowe Piotra Skargi, są niesamowicie aktualne, współczesna Polska to odbicie Rzeczpospolitej przed rozbiorami, już samo to powinno zapalić czerwone światełko w naszych głowach, poniżej kilka cytatów i linków ciągle aktualnych i ważnych dla zrozumienia sytuacji współczesnej Polski.

  "W chwili zakończenia wojny światowej wpływowi na terenie międzynarodowym Żydzi zapewniali bez ceremonii, że nie dopuszczą do tego, ażeby Polska była państwem narodowym i miała istotnie narodowe rządy.

  Czy długo jeszcze będą mogli dawać takie zapewnienia?…"

  Roman Dmowski październik 1930 r.

  http://konwent-narodowy-pol.neon24.pl/post/103213,roman-dmowski-kwestia-zydowska

  Czy to nie jest aktualne?

  http://konwent-narodowy-pol.neon24.pl/post/102583,roman-dmowski-kwestia-ukrainska

  "Ten najmilszy okręt ojczyzny naszej wszystkich nas niesie,wszystko w nim mamy, co mamy. Gdy się z okrętem źle dzieje, gdy dziur jego nie zatykamy, gdy wody z niego nie wylewamy, gdy się o zatrzymanie jego nie staramy, gdy dla bezpieczności jego wszystkim, co w domu jest nie pogardzamy: zatonie i z nim my sami poginiemy"

  Piotr Skarga 1597r.

  http://literat.ug.edu.pl/~literat/skarga/index.htm

  pozdrawiam
 • @B. Poręba 19:18:39
  Niczym pan nie zachwiał.
  Ja ludzi działających w komuszych instytucjach uważam za moralnie spalonych, niezależnie od retoryki, którą poniewczasie uprawiają. Przyzwoici ludzie trzymali się od komuny z daleka i nie wchodzili w żadne układy. W tani wallenrodyzm też nie uwierzę, bo i pańskie filmy nie miały dużego znaczenia w odkłamywaniu historii. To wynosiło się z domu, lub ze szkoły.
  Ja nie widziałem żadnego z pańskich filmów i jakoś nie przeszkodziło mi to w poznaniu historii (mimo że do szkół chodziłem za komuny, a na studiach uczyły mnie czerwone świnie).
  pozdrawiam
 • @ratus 13:56:58
  drogi przyjacielu niezłomny. ja sam uznawałem swego czasu tylko rząd londyński i tak myślałem jak ty. ale inna była okupacja w latach czterdziestych i pięćdziesiątych, a inna w latach siedemdziesiątych. to był długi czas po wojnie, a żaden generał na białym koniu nie przybył... jestem skłonny uznać , że pan poręba błądził politycznie, ale twoja ocena nie jest sprawiedliwa. są rzeczy najistotniejsze, z których przeważnie nie zdajemy sobie sprawy. ja po dziesiątkach lat dopiero uświadomiłem sobie, jak wielkie znaczenie miały dla mnie ''hubal'' i ''polonia restituta''. myślę, że te filmy spełniły rolę ''pieśni gminnej'' o honorze, tragicznym bohaterstwie, o miłości ojczyzny. tych dzieł artystycznych nie da się przecenić. jeżeli nie oglądałeś tych filmów, to je obejrzyj. ja je oglądałem w dzieciństwie i myślę dziś, że to te obrazy zdecydowały o moim życiu
 • @nobody44 16:11:11
  Bez przesady; niezłomny to był król Łokietek :-))
  Ja staram się być jedynie pryncypialny. I pilnować pewnych zasad, bo jeśli pójdziemy w relatywizm, to przyjdzie niedługo stawiać pomniki Jaruzelskiemu i Kiszczakowi. Albo sprawcom Grudnia`70.
  Lepiej ustawić jasną granicę: albo ktoś wypinał się komuchom (w jakikolwiek sposób), albo zachowywał się porządnie.
  A na gości, którzy próbowali siedzieć okrakiem na barykadzie i obserwowali, kto wygrywa by w odpowiednim momencie zsunąć się na odpowiednią stronę... też mam swoje określenie. Ale to określenie z warszawskiej Pragi, a tu młodzież może czyta, więc powstrzymam się od cytatu.
  pozdrawiam
 • @ratus 16:39:50
  masz rację i nie masz. paradygmat endecki ma to do siebie, że dopuszcza daleko idące formy powiedzmy, ratowania substancji. i jest w dodatku obciążony czymś w rodzaju społecznego darwinizmu, rasa ma duże znaczenie w tej optyce. stąd ''panslawizm''. tylko,że z tej uratowanej substancji już póżniej niewiele zostaje. imperium moskiewskie posługiwało się totalitaryzmem prawosławinym w swojej ekspansji, a póżniej komunistycznym obie te totalitaryzmy bardzo pasowały do tego rusko chazarskiego żywiołu turańskiego. moskwa zbierała ziemie słowiańskie i cały czas dąży do tego, żeby zebrać i nas. dlatego zwalcza naszą kulturową tożsamość, eksterminuje nasze elity, żebyśmy stali się słowianami. ale my mamy kulturę łacińską - personalistyczną, co jest dla rosji niezrozumiałe, ''pańskie'', podejrzane, masońskie itd. w przypadku pana poręby nie można mówić o siedzeniu okrakiem na barykadzie. w jego przypadku ta endecka droga przyniosła cenne rezultaty w postaci sztuki mającej duże znaczenie. to był bardzo duży pozytyw na tle tego beznadziejnego komunizmu. endecka optyka prorosyjska była uprawniona za czasów dmowskiego, ale dziś wydaje się nie mieć sensu, choćby z tego wzglądu, że rosja już wyczerpała swoje możliwości. prawosławie i komunizm już się wypaliły. rosja nie jest w stanie już nic zaoferować, nie może znależć żadnej ideologii dla ekspansji. okazało się, że to my wygraliśmy mimo tylu ofiar i prawie unicestwienia. okopy świętej trójcy przetrwały, i teraz my powinniśmy okrzepnąć i zacząć ekspansję kulturową i na zdewastowany wschód i na ginący zachód. to my mieliśmy rację, to my mamy wyższą cywilizację i od wschodu i od zachodu. i przyszłość należy do nas. musimy się tylko pozbyć jeszcze jednego syndromu endeckiego-darwinowskiego. że skoro jesteśmy słabi, to ulegniemy. świat już się nasycił i natruł tymi wszystkimi głupawymi ideologiami, i szuka drogi po której my podążamy 1000 lat. powinniśmy liczyć na zwrot na zachodzie, do którego dojdzie w wyniku kryzysu i kompromitacji metawładzy. a rosja jest bankrutem, myślę, że czeka ją kolejne jarzmo mongolskie, a my możemy powrócić na wschód, jeszcze dalej niż byliśmy . rosja jeśli chciałaby coś znaczyć, musiałaby wejść na naszą drogę, ale obawiam się, że na to miała czas w XVII w. teraz jest już dla rosji za póżno. wystarczy spojrzeć na dane statystyczne dotyczące PKB rosji i pretendentów do surowców na syberii i w arktyce, czyli chin i usa. oni mają przewagę 20-krotną. rzadko w historii zdarzała się taka dysproporcja. więc endecy powinni zrewidować swoją ideologię, żeby nie przywiązywać się do tonącego trupa. ale filmy pana poręby nie pokazują takiej ideologii. są czysto polskie i szlacheckie, piastowskie , lechickie i romantyczne. one w jakiś cudowny sposób przekazują to, co dla nas najcenniejsze, dotykają najgłebszych zakamarków naszej duszy. są najwyższą narodową sztuką
 • @nobody44 17:44:55
  Żeby zachować "substancję narodową" za PRLu wystarczyło nie pchać się w głupią bohaterszczyznę. Porządne zachowanie nie było specjalnie trudne. Nikt nie zmuszał do zapisywania się do partii w trójcy jedynej, czy do działania w różnych neokolonialnych organizacjach, albo do kapowania na sąsiadów.
  pozdrawiam
 • @ratus 18:04:01
  nikt nie zmuszał zwykłych ludzi. ale wielu na ważniejszych stanowiskach w różnych sytuacjach było zmuszonych do serwitutów. i nie było tak łatwo z tego wybrnąć, wydawało się , że komunizm będzie trwał 100 lat. w klimacie endeckim łatwiej przychodziło uznać ''dziejową konieczność''. porębę broni jego sztuka
 • @nobody44 18:21:18
  Jasne; jak ktoś chciał być dyrektorem, to musiał się sprzedać. Ale nikogo nie zmuszano do bycia dyrektorem.

  Dziś UE zawłaszcza coraz to więcej naszej suwerenności. Wydaje się, że ten twór długo potrwa. Czy to znaczy, że warto pragmatycznie szpiegować dla BND?
  pozdrawiam
 • @ratus 18:38:14
  no masz rację. ale przykład z bnd jest zbyt skrajny. bardzo mało jest ludzi bezbłędnych. wszyscy popełniamy takie czy inne błędy. i zawsze było tak, że ludzie różnie rozwiązywali takie dylematy. np. pod każdym zaborem byli polscy poslowie do parlamentów zaborczych. czyli byli kolaborantami?. ja zawsze komunizmu się brzydziłem i to także dzięki filmom poręby
 • @nobody44 19:00:10
  Pewnie, że popełniamy błędy. Niektóre z nich nas dyskwalifikują w pewnych obszarach.
  Przykład - Piesiewicz. Jestem przeciwny ukaraniu go, ale jak zacznie wstawiać umoralajniące gadki, to go wyśmieję.
  pozdrawiam
 • @nobody44 19:00:10
  http://img.sadistic.pl/pics/1197a2df95bf.jpg
 • @koniecPOLSKI 20:01:18
  Podałem Panu maila:b.poreba1@gmail.com
  Umówmy się.
  Bohdan Poręba
 • @Stara Baba 20:30:06
  Jeżeli zgodzić się z Panem, że głupcy niszczą Polskę, to nie byłoby problemu. Wystarczyłoby ich sie pozbyć. Ale mamy do czynienia nie z głupotą, a rewanżyzmem powojennym, który wykorzystał naiwność Polaków i użył ich nadziei ale także fobii i tęsknoty za dobrobytem "na wzór zachodu", by zamiast zmieniać swoje państwo, zgodzili sie na jego stopniową likwidację, tańcząc przt tym taniec radości. To nie głupcy, ale agenturalna zdrada toczy jak rak Polskę. I własnie w tej sytuacji winniśmy uczyć się od naszych wielkich, bo oni walczyli o Polskę w podobnych warunkach.
  Bohdan Poręba.
 • @ratus 13:56:58
  Należy Pan do ludzi, którzy raz zdobytej "wiedzy" nigdy nie poddadzą weryfikacji. Którzy widzą wszystko statycznie. Główną Pana cechą jest
  uporczywe trzymanie się tej skromnej wiedzy, bo nie jest Pan jej pewny. Świetnym przykładem zapiekłości jest Pana wypowiedź o moich filmach, że nie miały "dużego znaczenia w odkłamywaniu historii" a w następnych słowach przyznaje się Pan, że ich nie widział. Nie wstyd Panu? To na wierze w to, ze takich wyłącznie emocjonalnych Polaków jest więcej - ja to nazywam pogardą dla polskiego społeczeństwa,bazują nasi rozbiorcy! Dlatego nie ma sensu z Panem
  dyskutować o Dmowskim czy Piłsudskim, bo i tak, Pan wie od nich lepiej i może Pan jak w szkole, wystawić im swoje oceny od jednego do pięciu. Nasi ojcowie podczas niewoli,studiowali w obcych uczelniach i stali się polską elitą! Pan by się odwrócił i mamy skutki!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31